Ασανσέρ είναι οι τιμές των κατοικιών τα τελευταία χρόνια, αφού φαίνεται ότι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εκποιήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, το πρώτο τρίμηνο οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Επίσης, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8%.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι τιμές παρουσιάζουν αυξομειώσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με το ρυθμό των εκποιήσεων. Ενδεικτικά, το τέταρτο τρίμηνο του 2015, μετά την ψήφιση του αρχικού νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, οι τιμές μειώθηκαν απότομα κατά 3%, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2,1%. Στη συνέχεια οι τιμές αυξήθηκαν για τρία συνεχόμενα τρίμηνα κατά 1,9%, 2,7% και 0,8% αντίστοιχα, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σημείωσαν νέα μεγάλη μείωση της τάξης του 3%, λόγω αύξησης του ρυθμού των εκποιήσεων. Ακολούθως σημειώθηκαν έντονες αυξομειώσεις, αφού το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 3,1%, το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 0,3% και το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν ξανά κατά 2,7%. Επίσης, το 2018 το πρώτο τρίμηνο οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8%, το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,6%, το τρίτο μειώθηκαν ξανά κατά 0,7% και το τέταρτο αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ακόμη, το πρώτο τρίμηνο του 2019 το πρόσημο είναι θετικό, αφού οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ωστόσο το ποσοστό της αύξησης είναι σαφώς πιο χαμηλό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο εστάλησαν επιστολές για εκποίηση 602 ακινήτων, ενώ ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού για άλλα 867. Επίσης, τέθηκαν σε διαδικασία πρώτου πλειστηριασμού 100 ακίνητα, ενώ πουλήθηκαν 107 και άλλα 219 αγοράστηκαν από τις τράπεζες.

Συγκριτικά, το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους εστάλησαν επιστολές για εκποίηση 792 ακινήτων και ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού για άλλα 301. Επίσης, τέθηκαν σε διαδικασία πρώτου πλειστηριασμού 32 ακίνητα, ενώ πουλήθηκαν 48 και άλλα 68 αγοράστηκαν από τις τράπεζες.

Γενικά από το πρώτο τρίμηνο του 2016 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι τράπεζες έθεσαν σε διαδικασία πλειστηριασμού συνολικά 5.812 ακίνητα, αξίας 1,4 δισ. ευρώ, ενώ εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων πραγματοποίησαν άλλες 700 εκποιήσεις περίπου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου