Τιμές καυσίμων: Και αύξηση μέχρι 7 σεντ και φόρος κατανάλωσης μέχρι και 4 σεντ

Οι καταναλωτές καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν την νύφη στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάλυψη του στόχου του 10% της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των Βρυξελλών σχετικά με τα βιοκαύσιμα πρόκειται να φέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών θα πρέπει να προμηθεύονται από το εξωτερικό … Continue reading Τιμές καυσίμων: Και αύξηση μέχρι 7 σεντ και φόρος κατανάλωσης μέχρι και 4 σεντ