Τιμήθηκαν 12 επιχειρήσεις για τη διασφάλιση ισότητας των φύλων στην απασχόληση

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Κούσιος στην τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το έτος 2022 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στον Εργασιακό Περιβάλλον, Λευκωσία 15 Δεκεμβρίου 2022.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Εργασίας εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση, «που όλο και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί αναγνωρίζουν πως η εμπέδωση συνθηκών ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργοδοτουμένων τους είναι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης, διατήρησης και αξιοποίησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού».

Πρόσθεσε ότι «οι εργοδότες αυτοί έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των εργαζομένων τους, αλλά και της κοινωνίας».

Όπως είπε ο Υπουργός, «ενδιαφέρον για πιστοποίηση επιδεικνύεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και σε αυτό το πλαίσιο μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ άλλων ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, ιατρικά ιδρύματα, οργανισμοί τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και εταιρείες παροχής νομικών και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασε και «για τη συμμετοχή επιχειρήσεων από τους τομείς της πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών, τομείς στους οποίους στρέφεται η προσοχή και από την ΕΕ ως προς την ανάγκη προώθησης μεγαλύτερης απασχόλησης γυναικών».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, «ο βαθμός και η διαχρονικότητα στη δέσμευση των διοικήσεων και της διεύθυνσης των οργανισμών στις αρχές της ισότητας των φύλων, αποτελεί ίσως το βασικότερο συστατικό για την επιτυχή πιστοποίηση τους και αυτό ακριβώς καταδεικνύεται μέσα από τις περιπτώσεις εκείνες των εργοδοτών, που μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από την πιστοποίησή τους, αιτήθηκαν και πέτυχαν ανανέωση της πιστοποίησης ή ακόμα και την αναβάθμισή της».

Χαρακτήρισε «πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο θεσμός της πιστοποίησης έχει αγκαλιαστεί από τον επιχειρηματικό κόσμο και οργανισμούς, κάτι που μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τη μελλοντική εξέλιξη της λειτουργίας του Φορέα, αλλά και την επίτευξη των στόχων που θέσαμε».

Καταλήγοντας, ο κ. Κούσιος, είπεότι «το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά για τη θεμελίωση των προϋποθέσεων εκείνων, που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας απαλλαγμένης από διακρίσεις, τόσο μέσω της συνεχούς βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου, όσο και με πρακτικές, όπως η σημερινή τελετή βράβευσης».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Πρακτικών για την Ισότητα Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αντης Αποστόλου, δήλωσε ότι μια επιχείρηση η οποία προσφέρει ίσες ευκαιρίες, πρόσληψης, ανέλιξης και κατάρτισης στο ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να θέτει παραδοσιακά στερεότυπα για τους ρόλους, τα επαγγέλματα και τις απολαβές των δύο φύλων διασφαλίζει σε όλους τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Πρόσθεσε ότι ένας οργανισμός που στηρίζει τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις οικογενειακές και εργασιακές τους ευθύνες και ταυτόχρονα λαμβάνει προληπτικά μέτρα για αποτροπή φαινομένων παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης, ελαχιστοποιεί τα επίπεδα εργασιακού άγχους και απουσιών.

Βραβεύτηκαν οι εταιρείες Μ. Χαλλουμάς Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΙΜΙΤΕΔ, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΛΙΜΙΤΕΔ, Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ, Ancoria Bank Limited, Cocoon Creations Services Limited, Lidl Cyprus, Λ. Νέμιτσας ΛΤΔ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cyprus International Institute of Management, Synectics Limited, Michael Kyprianou & Co LLC.

Τα σκεπτικά βράβευσης των επιχειρήσεων ανέγνωσε η Σύμβουλος Επικοινωνίας του Υπουργείου Εργασίας, Αντιγόνη Λουκά.

Για την εταιρεία «Μ. Χαλλουμάς Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΙΜΙΤΕΔ, αναφέρεται στο σκεπτικό, ότι έχει υιοθετήσει σύστημα καθορισμού των αμοιβών προσωπικού που περιλαμβάνει κλίμακες μισθοδοσίας για όλες τις θέσεις εργασίας καθώς και πολιτική μισθολογικών αυξήσεων και φιλοδωρημάτων που βασίζεται σε καταγραμμένα κριτήρια άμεσα συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης.

Για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται ότι υιοθέτησε αναλυτικές διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και εφαρμόζει καθορισμένες κλίμακες μισθοδοσίας όπως αυτές προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση που έχει υπογραφεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους.

Για την Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΛΙΜΙΤΕΔ αναφέρεται ότι έχει αναπτύξει επίσημη πολιτική ανέλιξης του προσωπικού στη νοσηλευτική υπηρεσία με συγκεκριμένες μισθολογικές βαθμίδες, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων ανεξαρτήτως φύλου.

Για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ αναφέρεται ότι η εταιρεία εφαρμόζει καθορισμένες κλίμακες μισθοδοσίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση που έχει συνάψει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το προσωπικό. Επίσης, προσφέρει θερινό σχολείο για τα παιδιά των εργαζομένων και εταιρικά λεωφορεία για μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας από όλες τις πόλεις και για όλες τις βάρδιες.

Η Ancoria Bank ανάμεσα σε άλλα, εφαρμόζει λεπτομερή διαδικασία πρόσληψης του εργατικού δυναμικού που διασφαλίζει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου και εφαρμόζει μέτρα συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η Cocoon Creations Services Limited διαθέτει αναλυτική διαδικασία προσλήψεων και πολιτική εκπαίδευσης του προσωπικού, που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Παρέχει επίσης στο προσωπικό της τη δυνατότητα τηλεργασίας είτε σε πλήρη είτε σε μερική βάση, κατόπιν επιλογής των ίδιων των εργοδοτουμένων.

Η Lidl Cyprus εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες πρόσληψης, ανέλιξης, κατάρτισης και αξιολόγησης του προσωπικού, που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Εφαρμόζει κλίμακες μισθοδοσίας για όλες τις θέσεις εργασίας, ενώ δημοσιεύει τον μισθό σε κάθε αγγελία κενής θέσης. Επίσης, η εταιρεία έχει διεξάγει εκτενή δράση δημοσιότητας σχετικά με την πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει στο εργασιακό της περιβάλλον.

Η Λ. Νέμιτσας ΛΤΔ πιστοποιείται για ανανέωση πιστοποίησης των εξής Καλών Πρακτικών: στη διαδικασία προσλήψεων, τη διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού, τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού και την πρακτική συμπλήρωσης των επιδομάτων μητρότητας, πατρότητας και ασθενείας στο ύψος του μισθού του προσωπικού.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιείται για τις Καλές Πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, στις διαδικασίες προσλήψεων και ανέλιξης, στην πολιτική εκπαίδευσης, στην πολιτική ίσης αμοιβής, στο ευέλικτο ωράριο εργασίας, στην πολιτική ευέλικτου ωραρίου και τηλεργασίας για σκοπούς ενθάρρυνσης του μητρικού θηλασμού, στην πολιτική τηλεργασίας στην περίπτωση ασθένειας παιδιού και στο καλοκαιρινό σχολείο για παιδιά εργαζομένων.

Το CIIM πιστοποιείται για τις εξής Καλές Πρακτικές: στη διαδικασία προσλήψεων, την πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, τις πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας και την πολιτική πρόληψης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η Synectics Limited δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, επενδύει στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, και οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η προώθηση ίσων ευκαιριών και η καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας. Η εταιρεία ακολουθεί εδώ και δεκαετίες διαδικασίες επιλογής προσωπικού που βασίζονται στα προσόντα, τις γνώσεις και δεξιότητες των ατόμων.

Η Michael Kyprianou & Co LLC MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC πιστοποιείται για την Πολιτική Επαγγελματικής Κατάρτισης που εφαρμόζει στο προσωπικό της, η οποία είναι απαλλαγμένη από διακρίσεις λόγω φύλου. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω από 120 άτομα, 70 από τα οποία είναι δικηγόροι και είναι μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Κύπρο.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στους διακριθέντες από τον Υπουργό Εργασίας.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy