Την αδήριτη ανάγκη για ενιαία πολιτική στο ΕΣΑΜ εκφράζει η Προοδευτική Κίνηση
Την αδήριτη ανάγκη για ένα γενικό συγύρισμα και μια ενιαία πολιτική στο Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης μαθητή-μαθήτριας (ΕΣΑΜ) στη Δημοτική Εκπαίδευση, που θα δίνει έμφαση στη διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση, εκφράζει η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «αντιλαμβανόμαστε την αξιολόγηση ως θεμελιώδες μέρος της διδασκαλίας, κύριος στόχος της οποίας είναι η σε βάθος κατανόηση των όσων γνωρίζουν οι μαθητές/τριες και η λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων».

Από την αρχή, σημειώνει η Προοδευτική, ξεκαθαρίσαμε ότι η πρόταση της Επιτροπής για το ΕΣΑΜ δε μας βρίσκει σύμφωνους, αφού περιέχει προτάσεις και εισηγήσεις που παραπέμπουν στη δημιουργία ενός εξετασιοκεντρικού σχολείου με τεράστια γραφειοκρατία που απαιτείται για εφαρμογή του.

«Εντοπίσαμε όμως και θετικά στοιχεία που αφορούν στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Γι’ αυτό και θεωρήσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση, η οποία να έχει σαφή διαμορφωτικό προσανατολισμό», αναφέρει.

Θέσαμε και θέτουμε, συνεχίζει, ξεκάθαρες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ – οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχουν να κάνουν κυρίως με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και με τα εργαλεία αξιοποίησης και διόρθωσης των ευρημάτων της διαμορφωτικής αξιολόγησης (μείωση του διδακτικού χρόνου της Διευθυντικής Ομάδας, ολοκλήρωση της συμφωνίας για επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, εισαγωγή και επέκταση των θεσμών των εκπαιδευτικών ψυχολόγων και των σχολικών συμβούλων, αύξηση των ωρών ενίσχυσης, δεύτερος δάσκαλος στην Α΄ τάξη κλπ).

«Ουδέποτε συμφωνήσαμε σε αριθμητική αξιολόγηση με στόχο τη σύγκριση και κατάταξη μαθητών, είτε αυτή μπαίνει με βαθμό, είτε με γράμμα είτε με αστεράκια. Η χρήση αλφαβητικής βαθμολογίας ή αριθμητικής βαθμολογίας διαιωνίζει τον ιστορικά κύριο ρόλο της αξιολόγησης, που ήταν η ανίχνευση και η επικέντρωση στις διαφορές των μαθητών/τριών με σκοπό την ταξινόμησή τους. Τέτοιου είδους εμπειρίες αξιολόγησης παράγουν «νικητές» και «ηττημένους». Γι’ αυτόν κυρίως τον λόγο, αποτελούσε και αποτελεί θέση μας, ότι η Σχολική Έκθεση Προόδου του Μαθητή πρέπει να συμπληρώνεται αποκλειστικά με περιγραφικούς όρους και όχι με βαθμό ή αλφαβητική βαθμολογία ή αστεράκια», συμπληρώνει.