Εξετάστηκε η ενίσχυση εμπορίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της CETAΤην πρώτη της επίσημη συνεδρίαση πραγματοποίησε στο Μοντρεάλ του Καναδά η μεικτή επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προεδρία του Καναδού υπουργού διεθνούς εμπορίου, James Carr, και της Επιτρόπου Εμπορίου , Cecilia Malmström.

Ο κ. Carr και η Επίτροπος Malmström εξέτασαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασαν την κατάσταση εφαρμογής της συμφωνίας, ενέκριναν τρεις συστάσεις που θέτουν το στάδιο περαιτέρω εργασιών στο πλαίσιο της CETA, συγκεκριμένα για το εμπόριο και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία των Παρισίων, το εμπόριο και το φύλο.

Για την αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα δημιουργηθούν σημεία επαφής και ένας ειδικός ιστότοπος για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ΜΜΕ στην εφαρμογή του CETA.

Ο κ. Carr και η Επίτροπος Malmström συζήτησαν πώς η συμφωνία μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επείγουσας απειλής της αλλαγής του κλίματος και το εγκριθέν έγγραφο αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα “συνεργαστούν, θα συνεργαστούν και θα αναλάβουν κοινές δράσεις” για να συμβάλουν στους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων και στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Όσον αφορά το εμπόριο και το φύλο, το συμφωνηθέν έγγραφο αναγνωρίζει τη σημασία της μεγαλύτερης απόκρισης των εμπορικών πολιτικών ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την απελευθέρωση του εμπορίου θα φτάσουν σε όλους. Τονίζει επίσης την ανάγκη να κατανοηθεί καλύτερα ο αντίκτυπος του εμπορίου στην ισότητα των φύλων και στη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα συνεργαστούν και θα ανταλλάξουν πληροφορίες για το σκοπό αυτό.

H Επίτροπος και ο Υπουργός εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δημιουργία του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο θα αποτελείται από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που θα διεξάγει διάλογο με την επιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης CETA καθ `όλη τη διάρκεια των εργασιών της. Ενθάρρυναν επίσης την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει σε μελλοντικές ανταλλαγές σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο του σχετικού φόρουμ. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να μειώσουν τις απαιτήσεις διπλής δοκιμής βάσει του πρωτοκόλλου της CETA για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα πιστοποίησης.

Οι δύο πλευρές τονίζουν ότι “η συμφωνία χρησιμεύει ως μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο για την αποφασιστικότητα του Καναδά και της ΕΕ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο χωρίς αποκλεισμούς, σε μια εποχή που το παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Για το λόγο αυτό, και οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)”.