Την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να παραδοθεί το Σχέδιο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε χθες ο αρµόδιος Υπουργός Κώστας Χαµπιαούρης, το Σχέδιο έχει γίνει αλλά δεν παραδόθηκε, γιατί έπρεπε να κοστολογηθεί πρώτα. Σηµείωσε ότι το Σχέδιο θα το παραδώσουν την ερχόµενη εβδοµάδα και ανέφερε επιπρόσθετα ότι θα γίνει παρουσίαση εντός των ηµερών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και θα παραδοθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους.

Πρόσθεσε ακόµη ότι στον προϋπολογισµό του Υπουργείου συµπεριλαµβάνονται για την επόµενη χρονιά 2 εκατοµµύρια και αν µετά από την παρουσίαση του σχεδίου στους εµπλεκόµενους εγκριθεί, θα προχωρήσουν.
Πάντως από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναµένουν την τελική πρόταση για να µπορέσουν να τοποθετηθούν, καθώς και αν έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις τους που έγιναν στο προσχέδιο.

Ε