Μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων αποτελεί η επίτευξη νομικής εξασφάλισης των μισθών σε μια σωρεία επαγγελμάτων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ενώ σε σημαντικό βαθμό έχει επιτευχθεί και η επαναφορά ωφελημάτων που παραχωρήθηκαν το 2013. Ωστόσο την τελική έγκριση για την κατ’ αρχήν συμφωνία ανανέωσης της σύμβασης καλούνται να δώσουν οι εργαζόμενοι μέσα από τις Γενικές τους Συνελεύσεις. Το τελικό κείμενο της συμφωνίας δόθηκε από την Υπουργό Εργασίας στις δύο πλευρές τη Δευτέρα με την ΠΕΟ να εκφράζει την ικανοποίησή της, αφού σε σημαντικό βαθμό έχουν επιτευχθεί βασικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, η πρόταση προνοεί τη νομική ρύθμιση 19 επαγγελματικών κατηγοριών με διάταγμα της Υπουργού και ταυτόχρονη ενσωμάτωση του δικαιώματος υπηρεσίας στους μισθούς των εργαζομένων. Οι μισθοί πρόσληψης για νεοεισερχόμενους κυμαίνονται μεταξύ 870 και 1070 ευρώ με πενθήμερη εργασία 38 ωρών. Διευκρινίζεται ότι στους μισθούς δεν μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα του υπαλλήλου. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται σε μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων τα προσωπικά συμβόλαια και διασφαλίζεται η παροχή των παρεμφερών ωφελημάτων όπως τα δύο off τη βδομάδα, οι 15 αργίες, οι υπερωρίες κ.α.

Γίνεται η αρχή

Τονίζεται πως είναι η πρώτη φορά και η πρώτη συλλογική σύμβαση του ιδιωτικού τομέα που κατοχυρώνει νομικά μισθούς των εργαζομένων, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της υλοποίησης του γενικότερου αιτήματος του συνδικαλιστικού κινήματος για νομική ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συλλογικών συμβάσεων.

Σχετικά με το αίτημα επαναφοράς των ωφελημάτων που παραχωρήθηκαν το 2013, η πρόταση προνοεί μεταξύ άλλων την αποζημίωση της εργασίας κατά τις αργίες με την αναλογία 1 προς 2,5 αντί 1 προς 2 που είναι σήμερα και ότι η εργασία για όλες τις Κυριακές θα αποζημιώνεται με 0,25 του ημερομισθίου. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι σχετικοί Κανονισμοί έτσι ώστε το δικαίωμα των υπαλλήλων σε προθεσμία δύο μηνών για την ένταξή τους στο Ταμείο Προνοίας να ισχύει κατ’ έτος. Επίσης η πρόταση προνοεί την παραχώρηση αυξήσεων 5,5% επί του συνόλου του μισθού (περιλαμβανομένου του δικαιώματος υπηρεσίας) για τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα είναι τετραετής (0,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% τον δεύτερο, 1,5% τον τρίτο και 2% τον τέταρτο χρόνο). Προηγουμένως οι αυξήσεις δίδονταν μόνο επί του βασικού μισθού και του τιμάριθμου.

Η πρόταση θα επεξηγηθεί σε γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων σε όλες τις επαρχίες.
Θα πραγματοποιηθούν δύο συνελεύσεις (πρωί και απόγευμα) σε κάθε πόλη και έχουν καθοριστεί από τα Συμβούλια των δύο συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ ως εξής:
Λευκωσία: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στο οίκημα της ΣΕΚ, ώρα 10:00 π.μ. και 16:00 μ.μ.
Λεμεσός: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στο οίκημα της ΠΕΟ, ώρα 09:30 π.μ. και 5:30 μ.μ.
Λάρνακα: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στο οίκημα της ΠΕΟ, ώρα 10:00 π.μ. και 4:30 μ.μ.
Αμμόχωστος: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα δεξιώσεων «ΖΑΠΠΕΙΟΝ», ώρα 10:00 π.μ. και 4:00 μ.μ.
Πάφος: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στο οίκημα της ΠΕΟ Πάφου, ώρα 10:00 π.μ. και 16:00 μ.μ.