Την εργατική ειρήνη στα λιμάνια την διαταράσσουν οι εργοδότες

Του Άθου Ελευθερίου*

Μετά τις ιδιωτικοποιήσεις των εργασιών στα λιµάνια της Κύπρου, αυξήθηκαν και οι διαχειρίστριες εταιρείες. Στο λιµάνι Λεµεσού τη διαχείριση έχουν αναλάβει οι εταιρείες Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, DP World Limassol Ltd και P&O Maritime Cyprus Ltd. Τις εργασίες στο λιµάνι της Λάρνακας αναλαµβάνει η κοινοπραξία Kition Ocean Holdings. Ο Σύνδεσµος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου είναι µε βάση τη νοµοθεσία εργοδότης των λιµενεργατών και στα δύο λιµάνια.

Οι µισθοί, ωφελήµατα και όροι εργασίας των εργαζόµενων καθορίζονται σε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και στον περί Λιµενεργατών Νόµο. Η πιστή εφαρµογή τους τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόµενους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εργατικής ειρήνης στα λιµάνια. Αυτό ίσχυε και λειτουργούσε οµαλά για πολλά χρόνια και ήταν ένας από τους σηµαντικότερους θετικούς παράγοντες για την προσέλκυση νέων εταιρειών και την απρόσκοπτη και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών στους λιµενικούς χώρους.

Η πρόσφατη προσέλκυση στο λιµάνι Λεµεσού µεγάλων εταιρειών κρουαζιερόπλοιων επιβεβαιώνει τις πιο πάνω διαπιστώσεις. Καµιά εταιρεία δεν επιθυµεί να εγκλωβίζεται σε εργατικές διαφορές και σε καθυστερήσεις των πλοίων της, χωρίς η ίδια να ευθύνεται.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις αυθόρµητων στάσεων εργασίας, έστω και ολιγόωρων, µε αποκλειστικούς υπεύθυνους τους εργοδότες που παραβίαζαν µονοµερώς και σε βάρος των εργαζόµενων τις ΣΣΕ και εργασιακές πρακτικές. Φυσιολογική η άµεση αντίδραση των εργαζόµενων, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα παραβιάζονταν δικαιώµατα ή και όροι εργασίας τους. Οι στάσεις εργασίας δεν αφορούσαν νέες διεκδικήσεις, αλλά τον τερµατισµό παραβιάσεων υφιστάµενων συµφωνιών.

Οι εργοδότες δεν µπορούν και δεν πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες που παραβιάζουν µονοµερώς ΣΣΕ και εργασιακές πρακτικές. ∆ιαφορετικά οι εργαζόµενοι δεν έχουν άλλες επιλογές από άµεσες ανάλογες ενέργειες.

Έχει έλθει ο χρόνος για να καθοριστούν αποτρεπτικές επιπτώσεις σε εργοδότες που ενεργούν αυθαίρετα για να υπάρχει αντικίνητρο. Η ευθύνη πρέπει να βαραίνει το ΥΕΠΚΑ και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Εάν επιθυµούν πραγµατικά την εργατική ειρήνη, όπως κατά διαστήµατα δηλώνουν, πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. ∆ιαφορετικά, έστω και µε την ανοχή τους, θα ενισχύουν µονοµερείς ενέργειες σε βάρος των εργαζόµενων και τη δηµιουργία εργατικών διαφορών.

Η τελευταία εργατική διαφορά προέκυψε τον περασµένο µήνα, όταν µια από τις εταιρείες στο λιµάνι Λεµεσού αποφάσισε να προχωρήσει σε απολύσεις, παραβλέποντας την αξιοποίηση των σχεδίων µε µέρος του µισθού εργαζοµένων της, καθώς και ενεργειών υπουργών και άλλων θεσµών που πέτυχαν αύξηση του όγκου των εργασιών στο λιµάνι, που εξυπακούει και ενίσχυση των οικονοµικών της. Απορρίπτεται αυτή η θέση από τις συντεχνίες και τους εργαζόµενους και αναµένονται δεύτερες σκέψεις από την εταιρεία για αποφυγή ανεπιθύµητων καταστάσεων για ευνόητους λόγους. Όλοι οι αρµόδιοι είναι ενήµεροι και έχουν το δικό τους µερίδιο ευθύνης, ώστε να πειστεί και η συγκεκριµένη εταιρεία να αποφύγει µε ενέργειές της να οδηγήσει το λιµάνι σε περιπέτειες.

Πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω, όλες οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας στα δύο λιµάνια βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανανέωσή τους. Οι εργαζόµενοι διαπραγµατεύονται καλή τη πίστη µε βάση τον Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων. Ανάλογοι χειρισµοί αναµένονται και από τις εταιρείες µε στόχο τη συντοµότερη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας µε την ανανέωση των ΣΣΕ, για να εκλείψουν και αυτές οι εστίες πιθανής εργατικής σύγκρουσης.

Στόχος των εργαζοµένων ήταν και παραµένει η διασφάλιση της εργατικής ειρήνης στους νευραλγικούς για την οικονοµία χώρους των λιµανιών. Εµείς αντιλαµβανόµαστε και σεβόµαστε την ανάγκη για οµαλή λειτουργία των λιµανιών της Κύπρου και θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµε στο βαθµό που µας αναλογεί σε αυτό. Ανάλογος σεβασµός απαιτούµε να επιδεικνύεται και από την εργοδοτική πλευρά.

* Γενικός Γραµµατέας ΣΕΓ∆ΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.