Την πρόταση συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπ. Παιδείας

Το Σχέδιο Υλοποίησης της Συμφωνίας μεταξύ ελληνικής Πολιτείας και Εκκλησίας, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το προτεινόμενο εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας σχέδιο συζητήθηκε, κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε η επιτροπή διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον ‘Έλληνα Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Γαβρόγλου, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά δημιουργική και εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχε με τα μέλη της επιτροπής διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, υποστηρίζοντας ότι το προτεινόμενο σχέδιο διασφαλίζει τόσο τον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους και Εκκλησίας και των εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων, όσο και την κατοχύρωση των ιερέων. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου, το Υπουργείο Παιδείας θα αναμένει τις γραπτές παρατηρήσεις της επιτροπής διαλόγου επί του προτεινόμενου σχεδίου και την επόμενη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση των δύο μερών.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο της προτεινόμενης συμφωνίας κινείται στην κατεύθυνση ικανοποίησης των αιτημάτων που εκφράστηκαν από την πλευρά της Εκκλησίας για διασφάλιση της μισθοδοσίας των κληρικών, σύμφωνα με το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο κείμενο, «διασφαλίζεται απολύτως το υπηρεσιακό, εργασιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, όπως και το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και κάθε είδους δικαιωμάτων του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού προσωπικού των νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος», ενώ παράλληλα «καταρτίζεται ενιαίο Μητρώο Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος». Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου συμφωνίας, διασφαλίζεται η σημερινή ιδιότητα των κληρικών «ως λειτουργών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και η μονιμότητά τους όπως αυτή προβλέπεται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ύψος των κάθε είδους αποδοχών τους δεν θίγεται και εξακολουθεί, όπως και σήμερα, να καθορίζεται από το ενιαίο μισθολόγιο και από το ειδικό μισθολόγιο των αρχιερέων».

Το σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο θα αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα κυρώνεται αυτούσιο το κείμενο της Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας, όπως τελικά θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου. Τα υπόλοιπα δύο μέρη θα περιέχουν εφαρμοστικές διατάξεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας ως προς τα δύο βασικά σκέλη της: τη μισθοδοσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.

Ως προς τη μισθοδοσία του κλήρου το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο δεν θίγει το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά αντιθέτως το βελτιώνει ουσιωδώς, καθώς η νομική θέση και τα δικαιώματα των κληρικών για πρώτη φορά κατοχυρώνονται με τις θεσμικές εγγυήσεις που παρέχει η κύρωση διμερούς συμφωνίας. Η διατήρηση του υπηρεσιακού καθεστώτος και της μονιμότητας των κληρικών ως δημοσίων υπαλλήλων, η διασφάλιση του ύψους των αποδοχών τους, του τρόπου και του χρόνου καταβολής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής αποτελούν, σύμφωνα με το Υπουργείο, στοιχεία της συμφωνίας που αναιρούν τις εκπεφρασμένες ανησυχίες των κληρικών.

Επιπλέον, η προτεινόμενη συμφωνία προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από το κράτος, σε αναγνώριση υποχρέωσης που θα απορρέει από την κυρωθείσα με νόμο Συμφωνία, η δαπάνη μισθοδοσίας του αριθμού των σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικών.

Ως σημαντικότερο σημείο διασφάλισης του εργασιακού καθεστώτος των κληρικών, η ελληνική Πολιτεία αναδεικνύει την πρόβλεψη της συμφωνίας ότι όλες οι συμφωνηθείσες προβλέψεις «κατοχυρώνονται με τρόπο που δεν επιτρέπει τη μονομερή ανατροπή τους από την Πολιτεία». «Η ξεχωριστή σημασία του προτεινόμενου σχεδίου έγκειται στο ότι προβλέπει την κύρωση της Συμφωνίας με νόμο, με συνέπεια τα συμφωνηθέντα και κυρωθέντα με νόμο να μην είναι πλέον δυνατόν να τροποποιηθούν στο μέλλον μονομερώς, με νόμο του κράτους. Οποιαδήποτε μεταβολή μόνο με νεότερη τροποποιητική συμφωνία των δύο μερών θα είναι δυνατή», σημειώνει σε σχετικό Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Παιδείας.

Ακόμα, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, στο οποίο θα ανατεθεί η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση (χωρίς εξουσία διάθεσης) των διαμφισβητούμενων από το 1952 περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η δημιουργία του Ταμείου Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας συνιστά ένα κρίσιμο βήμα για την ορθολογική διαχείριση εκκρεμών ζητημάτων, από το οποίο «προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Εκκλησία της Ελλάδος, από την αξιοποίηση περιουσίας διαμφισβητούμενης και, άρα, μέχρι σήμερα αδρανούς και λιμνάζουσας».