Την πρώτη έκθεση πεπραγμένων παρέδωσαν σήμερα ο Πρόεδρος και Μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου στον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση υποβολής της έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο για ενημέρωσή του αναφορικά με τη μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών του Συμβουλίου.

Στην έκθεση, η οποία αφορά τη δραστηριότητα του Συμβουλίου για το έτος 2018 και συγκεκριμένα για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018, μετά από τη σύσταση του Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2018, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό, στην οποία παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τάκης Κληρίδης ενημέρωσε για την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου μέχρι και σήμερα, καθώς και για επόμενες προγραμματιζόμενες ενέργειες.

Ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε το Συμβούλιο για την ενημέρωση, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα τόσο του έργου διαμόρφωσης της μακροχρόνιας οικονομικής στρατηγικής, το οποίο θα υλοποιηθεί υπό την παρακολούθηση του Συμβουλίου εντός των επόμενων δύο χρόνων, όσο και της συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης σημαντικών πτυχών που άπτονται της ανταγωνιστικότητας, μέσα και από την Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο.

Ο κ. Γεωργιάδης, επανέλαβε τη στήριξη της Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, αναφέροντας ότι οποιαδήποτε πρόταση πολιτικής είναι καλοδεχούμενη.

Στην έκθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσιάζονται οι κύριες εργασίες του Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος και η σχετική πρόοδος, ενώ περιλαμβάνεται βασική πληροφόρηση ως προς τη σύσταση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τους στόχους, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι κατά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, το Συμβούλιο πραγματοποίησε αριθμό συνεδριών σε μηνιαία βάση, συναντήσεις με βασικούς φορείς της κυπριακής οικονομίας, καθώς και συμμετοχές σε εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθορίζοντας μια σειρά θεμάτων προτεραιότητας που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και στα οποία επικεντρώνονται οι μέχρι στιγμής εργασίες του Συμβουλίου.

Στα θέματα στα οποία έχει επιτευχθεί κατά το 2018 η σημαντικότερη πρόοδος των εργασιών του Συμβουλίου, όπως αυτή αναλύεται στην έκθεση, περιλαμβάνονται  η υποβολή και έγκριση αιτήματος στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση μίας Μακροχρόνιας Στρατηγικής για την Κυπριακή Οικονομία, καθώς και η διαμόρφωση της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πρόσθετα, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην πρώτη επίσημη σύσταση πολιτικής του Συμβουλίου προς την κυπριακή Κυβέρνηση, η οποία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019. Η πρόταση αφορούσε στο πλαίσιο των επενδύσεων στην Κύπρο και έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τη Κυβέρνηση σε μετέπειτα αποφάσεις της, όπως ανέφερε και ο Υπουργός κατά τη σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο κ. Κληρίδης, ευχαρίστησε για ακόμα μία φορά τον Υπουργό για την εμπιστοσύνη και την στήριξη προς το Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για συνέχιση του έργου του Συμβουλίου με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς.