Τις θέσεις των υποψηφίων Προέδρων για τη διακυβέρνηση δημόσιων οργανισμών, ζητά η Ομάδα Νέας Διακυβέρνησης

Το θέμα της διακυβέρνησης των δημόσιων οργανισμών θέτει ενώπιον των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας η Ομάδα Νέας Διακυβέρνησης, καλώντας τους με ανοιχτή επιστολή να τοποθετηθούν σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση των Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων της Κύπρου (ΚΟΚΕ).

Στην επιστολή, αναφέρεται ότι η Ομάδα Νέας Διακυβέρνησης είναι «ομάδα ατόμων με επαγγελματική εμπειρία και γνώση σε θέματα διακυβέρνησης, η οποία λειτουργεί σε εθελοντική και ακομμάτιστη βάση από το 2015», η οποία έχει συντάξει τον «Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης που το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του το 2019, έθεσε σε ισχύ για τη διακυβέρνηση των 40 περίπου Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων της Κύπρου», με τη συνδρομή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, του European Institute of Management & Finance, του Cyprus International Institute of Management και του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας.

Σκοπός του Κώδικα, όπως εξηγεί η Ομάδα, είναι να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να μεγιστοποιήσει έτσι την αξία που λαμβάνει το κοινό από τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών. Στην ανοιχτή επιστολή της Ομάδας σημειώνεται ότι με το θέμα έχουν ασχοληθεί και οι εκθέσεις της ΕΕ για την Κύπρο, επισημαίνοντας αδυναμίες το 2018 και αναγνωρίζοντας προσπάθειες για την κάλυψή τους το 2022, όπως λέει.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι τα κυριότερα επιπρόσθετα μέτρα που συνιστά η ΕΕ για βελτίωση της διακυβέρνησης, και συνεπακόλουθα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, των ΚΟΚΕ είναι «η αυξημένη διαφάνεια και υψηλότερη λογοδοσία για τις οικονομικές επιδόσεις και τους δημόσιους στόχους», «η αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία διορισμών σε διοικητικά όργανα των ΚΟΚΕ», και «η μετατόπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΚΟΚΕ, από τα αρμόδια για την αντίστοιχη δημόσια πολιτική υπουργεία, σε έναν ειδικό κεντρικό φορέα».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy