Τίθενται από αύριο σε λειτουργία οι κάµερες της Τροχαίας – Ποιες οι ποινές για παραβάσεις

  • Το σύστηµα θα λειτουργήσει δοκιµαστικά για δύο µήνες και θα ελέγχει σε πρώτη φάση ταχύτητα και παράβαση του κόκκινου σηµατοδότη και της γραµµής στάσης, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν όλες οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Προς το παρόν θα λειτουργούν 4 σταθερές και 4 κινητές κάµερες, ενώ σε 9 µήνες θα εγκατασταθούν ακόµη 16 κινητές και 20 σταθερές.
  • Εξώδικα θα αρχίσουν να στέλνονται από την 1/1/2022.

 

Του  Γιάννη Κακαρή

Σε εφαρµογή τίθεται από αύριο η πιλοτική φάση του συστήµατος φωτοεπισήµανσης για τις τροχαίες παραβάσεις, ενώ είναι µακρύς ο δρόµος µέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των σηµείων στην Κύπρο. Ωστόσο προς το παρόν δεν θα στέλνονται εξώδικα για τις παραβάσεις, αλλά προειδοποιήσεις.

Σε αυτή τη φάση έχουν τοποθετηθεί µόνο τέσσερις κάµερες στη Λευκωσία, στη διασταύρωση των Λεωφόρων ∆ηµοσθένη Σεβέρη και ∆ιγενή Ακρίτα στη Λευκωσία (πρώην φώτα Χόντα), αλλά θα λειτουργούν και τέσσερις κινητές κάµερες που θα µπορούν να στηθούν σε οποιοδήποτε σηµείο.

Οι τρεις βασικές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα καταγράφει το σύστηµα είναι η παράβαση του ορίου ταχύτητας, η παράβαση του κόκκινου σηµατοδότη και της γραµµής στάσης (όταν περάσουν τη γραµµή οι δύο τροχοί).

Εφόσον ο οδηγός προβεί σε κάποια από αυτές τις παραβάσεις, τότε θα γίνεται επεξεργασία της φωτογραφίας από τους λειτουργούς της εταιρείας που ανέλαβε τη σύµβαση και αν διαπιστωθεί όποια άλλη παράβαση (π.χ. χρήση κινητού, µη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους), τότε θα συµπεριλαµβάνεται στο εξώδικο πρόστιµο.

Σηµειώνεται ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει το χαριστικό περιθώριο υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, όπως εφαρµοζόταν µέχρι σήµερα από την Αστυνοµία. ∆ηλαδή οι κάµερες θα γράφουν όταν ο οδηγός περάσει το 10% συν 2 χιλιόµετρα από το όριο, για τις αστικές περιοχές. Στους αυτοκινητόδροµους θα γράφει όταν η ταχύτητα ξεπεράσει το 20%. ∆ηλαδή όταν ο οδηγός τρέχει πέραν των 120 χιλιοµέτρων.

Χαριστικά µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στους παραβάτες δεν θα στέλνονται από την πρώτη κιόλας µέρα εξώδικα, αλλά θα υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο κατά το οποίο θα αποστέλλονται προειδοποιήσεις.

Το περιθώριο αυτό προβλεπόταν αρχικά να είναι ένας µήνας, ωστόσο σε δοκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος καταγράφηκε αρκετά υψηλός αριθµός παραβάσεων και αποφασίστηκε η περίοδος αυτή να επεκταθεί στους δύο µήνες µε στόχο να εξοικειωθούν καλύτερα οι οδηγοί µε το σύστηµα. Εποµένως η περίοδος που θα στέλνονται προειδοποιητικές επιστολές θα διαρκέσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ξεκινήσουν κανονικά να γίνονται καταγγελίες µε εξώδικο πρόστιµο.

Τα πρόστιµα θα στέλνονται στους καταχωρισµένους ιδιοκτήτες των οχηµάτων. Εποµένως όσοι πωλούν οχήµατα θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη µεταβίβασή τους. Η πληρωµή τους θα µπορεί να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει σήµερα.

500 παραβάσεις µέσα σε δύο ώρες!

Σύµφωνα µε τις δοκιµαστικές µετρήσεις, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, µέσα σε δύο ώρες, καταγράφηκαν από τις σταθερές κάµερες που βρίσκονται στη συµβολή των λεωφόρων Γρίβα ∆ιγενή και ∆ηµοσθένη Σεβέρη στη Λευκωσία περίπου 500 παραβάσεις.

Ο Βοηθός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, χαρακτήρισε ως τραγικά τα αποτελέσµατα και σηµείωσε πως αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι αναγκαίο κακό οι κάµερες, επειδή θα µας αναγκάσουν να συµµορφωθούµε στα αυτονόητα. Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε ότι την περίοδο που λειτούργησε αντίστοιχο σύστηµα στην Κύπρο σε µόλις 12 σηµεία µειώθηκαν οι οδικές συγκρούσεις κατά 53,57%.

Ποινές για παραβάσεις

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2020, οι ποινές που θα επιβάλλονται για τις παραβάσεις που θα ελέγχουν οι κάµερες είναι οι ακόλουθες:

•Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας µέχρι 30%: €2/χλµ πρόστιµο και 1-3 βαθµοί ποινής

•Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας µέχρι 50%: €3/χλµ πρόστιµο και 2-4 βαθµοί ποινής

•Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας µέχρι 75%: €5/χλµ πρόστιµο και 3–6 βαθµοί ποινής

•Παραβίαση φωτεινού σηµατοδότη: €300 πρόστιµο και 3-6 βαθµοί ποινής

•Παραβίαση γραµµής στάσης: €25

•Ζώνες ασφαλείας – παράλειψη χρήσης από οδηγούς και επιβάτες: €150 πρόστιµο και 3-6 βαθµοί ποινής. Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήµατος εντός 3 χρόνων η ποινή διπλασιάζεται.

•Μη χρήση κράνους: €200 πρόστιµο και 3-6 βαθµοί ποινής. Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήµατος εντός 3 χρόνων η ποινή διπλασιάζεται

•Οδήγηση µε µη ελεύθερα χέρια (κινητό τηλέφωνο): €150 πρόστιµο και 2-4 βαθµοί ποινής. Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήµατος εντός 3 χρόνων οι ποινές διπλασιάζονται

•Οδήγηση µε µη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείµενο): €85 πρόστιµο και 1-3 βαθµοί ποινής

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.