Τμ. Φορολογίας: Διαθέσιμες οι Δηλώσεις ΤΦ602 και ΤΦ203 για υποβολή μέσω TAXISnet

Το Τμήμα Φορολογίας με σημερινή του ανακοίνωση ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμες για υποβολή μέσω TAXISnet οι Δηλώσεις ΤΦ 602: παρακράτηση από τόκους και ΤΦ 603: παρακράτηση από πραγματικά μερίσματα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων ΤΦ 602 και ΤΦ 603:Η υποβολή των Δηλώσεων ΤΦ602 και ΤΦ 603 είναι υποχρεωτική για παρακρατήσεις Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ – κώδικες είσπραξης 0702 και 0703) που έγιναν από το έτος 2019 και μετά (έτος έναρξης του ΓεΣΥ).

Όσον αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες, σημειώνεται ότι οι Δηλώσεις για τον Ιανουάριο 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2022, ενώ οι Δηλώσεις για τον Ιανουάριο 2022 και μετέπειτα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της παρακράτησης, δηλαδή έχουν καταληκτική ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης.

Προ-συμπληρωμένη Δήλωση

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επιλογής προ-συμπληρωμένης Δήλωσης. Επιλέγετε μια προηγούμενη Δήλωση, τα στοιχεία της οποίας θα χρησιμοποιήσετε ως βάση και τροποποιείτε ανάλογα την Δήλωση που θα υποβάλλονται.

Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και για τις δηλώσεις ΤΦ7 και ΤΦ614.

Εάν τα πιο πάνω έντυπα θα υποβάλλονται από εκπρόσωπο σας, τότε θα πρέπει να προβείτε σε σχετική εξουσιοδότηση ακολουθώντας τη διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου.

Με την οριστική υποβολή των Δηλώσεων, δημιουργείται αυτόματα οφειλή στα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Φορολογίας, η οποία εμφανίζεται στη Φορολογική Πύλη την αμέσως επόμενη ημέρα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω internet banking, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη.

Η υποβολή μιας νέας Δήλωσης για το ίδιο έτος, δεν αντικαθιστά προηγούμενη Δήλωση, αλλά αποτελεί συμπληρωματική αυτής.

Οι πιο πάνω Δηλώσεις επιδέχονται και αρνητικά ποσά σε σχέση με προηγούμενες πληρωμές για τις οποίες συντρέχουν λόγοι διόρθωσης. Για παράδειγμα, εάν επιστράφηκε παρακράτηση σε πρόσωπο το οποίο καθυστέρησε να παρουσιάσει πιστοποιητικό εξαίρεσης, τότε μπορείτε σε επόμενη Δήλωση να μειώσετε κατά το ποσό της επιστροφής της παρακράτησης στο πρόσωπο αυτό. Επισημαίνεται ότι, τέτοια διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 6 ετών από την αρχική παρακράτηση.

Σημειώνεται τέλος ότι η επιλογή του εντύπου 623 για υποβολή ανάλυσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (έντυπο ΤΦ 623) δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί όταν το έντυπο ΤΦ623, θα είναι διαθέσιμο για υποβολή.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.