Tμ. Γεωλογικής Επισκόπησης: Καμιά απόφαση για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα

Αλλά εκπονούνται οι αναγκαίες μελέτες στη βάση των οποίων θα αποφασιστεί η δημιουργία της

Καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα, αλλά εκπονούνται οι αναγκαίες μελέτες στη βάση των οποίων θα αποφασιστεί η δημιουργία της, όταν θα πλησιάσει η εξάντληση των υφισταμένων αποθεμάτων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Διαβάστε επίσης: Θυσιάζουν 20.000 δέντρα για νέο λατομείο στην ορεινή Λάρνακας!

Σε γραπτή ανακοίνωση που μετέδωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διευκρινίζει ότι «το θέμα αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας για κάλυψη μεσοπρόθεσμων και μακροχρόνιων αναγκών σε λατομικά υλικά της Επαρχίας, όταν θα πλησιάσει η εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων, κάτι που εκτιμάται πως θα γίνει σε είκοσι περίπου χρόνια, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας».

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης πληροφορεί το κοινό πως «η ανάγκη αυτή προέκυψε ως συμπέρασμα της στρατηγικής μελέτης για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων της Κύπρου, που ολοκληρώθηκε το 2004 και καλύπτει την περίοδο έως το 2025. Η ανάγκη αυτή επανεξετάστηκε το 2011 από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς και της οποίας οι εργασίες συντονίζονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, μετά από σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής».

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται «αποφασίστηκε να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας».

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης «εκπόνησε σχετικές μελέτες για καθορισμό περιοχών με κατάλληλο πέτρωμα για σκοπούς κάλυψης μελλοντικών αναγκών σε λατομικά υλικά. Ερευνήθηκαν αρχικά έξι περιοχές, από τις οποίες οι τρεις απορρίφθηκαν σε πρώτο στάδιο, κυρίως λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων» ενώ για τις υπόλοιπες τρεις περιοχές «εκπονήθηκαν λεπτομερείς μελέτες, με ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και καθορίστηκε η ποσότητα και η ποιότητα του αποθέματος σε κατάλληλο πέτρωμα, για την κάθε περιοχή. Σημειώνεται, πως η χωροθέτηση τέτοιων περιοχών μπορεί να γίνει μόνο σε περιοχές που υπάρχει κατάλληλο πέτρωμα».

Στη συνέχεια, αναφέρει η ανακοίνωση «ανατέθηκε σε κοινοπραξία μελετητών, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η εκπόνηση της ΣΜΠΕ για τις τρεις αυτές περιοχές, που βρίσκονται κατά κύριο λόγο εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Βαβατσινιάς και Δελίκηπου και του Δήμου Λευκάρων. Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστούν και να καταγραφούν οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον από την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης».

Σημειώνεται ότι «στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης οι μελετητές πρότειναν να εξεταστεί ακόμη ένα σενάριο, που αφορά διαφοροποιημένη έκταση μιας από τις τρεις περιοχές, που εξετάστηκαν. Έτσι, η ΣΜΠΕ αφορά τέσσερις περιοχές και τα προκαταρκτικά πορίσματα της παρουσιάστηκαν σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη 30/01/2020, στη Σκαρίνου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις όσων παρευρέθηκαν, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην έκθεση των μελετητών, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος».

Θα δοθεί περίοδος τουλάχιστον ενός μηνός, ώστε να εκφραστούν οι οποιεσδήποτε απόψεις για το συγκεκριμένο έργο και στη συνέχεια η ΣΜΠΕ θα εξεταστεί από την περιβαλλοντική αρχή, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το σχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα, αλλά εκπονούνται οι αναγκαίες μελέτες στη βάση των οποίων θα αποφασιστεί η δημιουργία της, όταν θα πλησιάσει η εξάντληση των υφισταμένων αποθεμάτων».

Οσον αφορά τις αναφορές «για αποκοπή δέντρων σημειώνεται, πως σύμφωνα με τους μελετητές, το σενάριο με την καλύτερη βαθμολογία προβλέπει αποκοπή 6.900 δέντρων, θα ξεκινήσει με τη δημιουργία της ζώνης, εάν τελικά αποφασιστεί, και θα γίνεται σταδιακά, σε ολόκληρη την περίοδο της λειτουργίας της λατομικής ζώνης, έως την εξάντληση των αποθεμάτων, δηλαδή για μια περίοδο 50 περίπου χρόνων. Προτείνονται επίσης σειρά μέτρων μετριασμού των οποιωνδήποτε επιπτώσεων».

Σημειώνεται ακόμα ότι πριν από μερικές βδομάδες «ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης για την επικαιροποίηση της μελέτης για την αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων της Κύπρου, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2021, θα αφορά την περίοδο έως το 2050 και θα εξετάσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ορυκτούς πόρους. Διευκρινίζεται, πως η οποιαδήποτε απόφαση για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στη Λάρνακα, εάν τελικά αποφασιστεί, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της αειφόρου ανάπτυξης και η υλοποίησή της εκτιμάται πως θα ξεκινήσει μετά από 15 έως 20 χρόνια, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας».

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εκφράζει την άποψη ότι «η δέσμευση περιοχών για κάλυψη στρατηγικών αναγκών της οικονομίας, όπως η εξόρυξη λατομικών υλικών, πρέπει να γίνεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προς την κατεύθυνση αυτή εκπονούνται και οι συγκεκριμένες μελέτες».
(ΚΥΠΕ/ΦΖ/..)

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.