Τμ.Περιβάλλοντος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κανόνες για καθαρότερο αέρα και νερό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2022 πρότεινε αυστηρότερους κανόνες για τους ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σημειώνει ότι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, ανέφερε ότι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και του νερού που χρησιμοποιούμε είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή μας και το μέλλον των κοινωνιών μας.

«Οι ρύποι στον αέρα και τα ύδατα βλάπτουν την υγεία μας, την οικονομία μας και το περιβάλλον, πλήττοντας κυρίως τους ευάλωτους. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας να καθαρίσουμε τον αέρα και το νερό για τις δικές μας και τις μελλοντικές γενιές. Το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της πρόληψης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ενεργεί τώρα για να εξασφαλίσει συντονισμένη δράση σε ολόκληρη την Ένωση για την καλύτερη αντιμετώπιση της ρύπανσης στην πηγή της — σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο», πρόσθεσε.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η ΕΕ υιοθέτησε πακέτο μέτρων που αποτελείται από τρεις νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν μέρος της αναθεώρησης του Σχεδίου Δράσης για Μηδενική Ρύπανση και αποτελούν σημαντική πρόοδο για τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση, στόχος της οποίας είναι ένα περιβάλλον ελεύθερο από επιβλαβείς ρύπους έως το 2050.

Αναθεώρηση της Νομοθεσίας για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, η προτεινόμενη αναθεώρηση των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα καθορίσει ενδιάμεσα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα για το 2030, περισσότερο ευθυγραμμισμένα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ παράλληλα θα θέσει την ΕΕ σε πορεία επίτευξης μηδενικής ρύπανσης του αέρα το αργότερο έως το 2050, σε συνέργεια με τις προσπάθειες για κλιματική ουδετερότητα.

Η πρόταση θα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αποτελεσματικές κυρώσεις και καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποιότητα του αέρα.

Η νέα νομοθεσία θα στηρίξει τις τοπικές Αρχές ενισχύοντας τις διατάξεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, τη μοντελοποίηση και τα βελτιωμένα σχέδια για την ποιότητα του αέρα.

Αναθεώρηση της Νομοθεσίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Επίσης, η αναθεωρημένη Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν από καθαρότερα ποτάμια, λίμνες, υπόγεια ύδατα και θάλασσες, καθιστώντας παράλληλα την επεξεργασία των λυμάτων πιο οικονομικά αποδοτική.

Οι υποχρεώσεις επεξεργασίας των υδάτων θα επεκταθούν σε μικρότερους δήμους και σε αυτές θα περιλαμβάνονται υποχρεώσεις ανάκτησης θρεπτικών συστατικών από τα λύματα, νέα πρότυπα για τους μικρορύπους και νέες απαιτήσεις παρακολούθησης για τα μικροπλαστικά.

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση των ισχυρών βροχοπτώσεων, οι οποίες γίνονται συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται η κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των υδάτων στις μεγαλύτερες πόλεις.

Για την καλύτερη δυνατή χρήση των λυμάτων ως πόρου, προτείνεται να επιδιωχθεί η ενεργειακή ουδετερότητα του τομέα και να βελτιωθεί η ποιότητα της ιλύος ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση, με θετική συμβολή σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νέους ρύπους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάσει επικαιροποιημένων επιστημονικών στοιχείων, η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των καταλόγων των ρύπων των υδάτων που πρέπει να ελέγχονται αυστηρότερα στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.

Περιλαμβάνονται επίσης βελτιώσεις στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και ευκολότερες μελλοντικές επικαιροποιήσεις του καταλόγου ώστε να συμβαδίζουν με την επιστήμη.

Οι παραπάνω προτάσεις θα εξεταστούν τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Μόλις εγκριθούν, θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ, με διαφορετικούς στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050 — παρέχοντας στη βιομηχανία και τις Αρχές χρόνο για να προσαρμοστούν και να επενδύσουν όπου χρειάζεται.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy