Τμ. Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Τα θρησκευτικά ό,τι πιο προοδευτικόΤο μάθημα των Θρησκευτικών – της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι ό,τι πιο προοδευτικό και σύγχρονο υπάρχει για τη στήριξη του μαθητή και των θεσμών για μια σύγχρονη παιδεία και ένα σύγχρονο κράτος, αναφέρει το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο μαθήτριας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Το Τμήμα, αφού αναφέρεται σε «εύλογα ερωτήματα» της «συμπαθέστατης μαθήτριας», απαντά σε αυτά σημείο προς σημείο, εκφράζοντας την άποψη του ότι το μάθημα των θρησκευτικών «έχει σαφές και διακριτό επιστημονικό αντικείμενο, δεν στηρίζει οποιεσδήποτε θεοκρατικές αντιλήψεις, εκφράζει απόλυτα δημοκρατικές θέσεις», ότι «δεν πρόκειται για μάθημα Κατηχητικού Σχολείου της Εκκλησίας ούτε προπαγανδιστικού ή προσηλυτιστικού περιεχομένου», ότι έχει και σαφές γνωσιολογικό περιεχόμενο, ότι «συνάδει απόλυτα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που προωθεί το Ελλαδικό και Κυπριακό Κράτος στον ευρωπαϊκό κόσμο», ότι ο χριστιανισμός πρόσφερε ισοτιμία του άνδρα και της γυναίκας κ.λπ.

Στη συνέχεια, γίνεται αντιπαραβολή του μαθήματος θρησκευτικών με το “Κοσμικό Σχολείο” του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αναπτύσσεται η άποψη του Τμήματος Θεολογίας ότι το «ευρωπαϊκό κοσμικό σχολείο» «διατηρεί ακόμη και καλλιεργεί τη δουλεία του ανθρώπου, ως τρόπο ζωής των πλουσίων χωρών του Βορρά και των φτωχών χωρών του Νότου», ότι διδάσκει την ιδιοκτησία και τον καπιταλισμό, ως πρότυπο σύστημα ζωής κ.λπ. Επίσης αναφέρεται ότι το μάθημα θρησκευτικών διδάσκεται ως υποχρεωτικό σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προτείνει στον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει το ίδιο τη μελέτη και τον εκσυγχρονισμό του μαθήματος των Θρησκευτικών – της Ορθόδοξης Θεολογίας, από πλευράς περιεχομένου και προγράμματος, και να προβεί στη μελέτη και αναθεώρηση του περιεχομένου των βιβλίων των Καθηγητών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδαπάνως, και χωρίς καμιά αμοιβή.