Τμήμα Περιβάλλοντος: Η περιοχή του Ακάμα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά αποθέματα της Κύπρου

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η περιοχή του Ακάμα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά αποθέματα της Κύπρου και για τον λόγο αυτό η συνύπαρξη της προστασίας της φύσης και των υπόλοιπων στοιχείων του περιβάλλοντος, με τη δυνατότητα ανάπτυξης στην περιοχή αποτελούν μια πρόκληση, η οποία αντιμετωπίστηκε κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Αναφορικά με το θέμα του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα – Λατομικής Ζώνης Ανδρολύκου και την πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι μια δυναμική και συμμετοχική διαδικασία κατά την οποία η Περιβαλλοντική Αρχή έχει ως κύριο της στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οδηγιών για την προστασία της φύσης και των πουλιών, καθώς και τη στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων από σχέδια και προγράμματα.

Όσον αφορά την περιοχή της Λατομικής Ζώνης της Ανδρολύκου, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και διαβουλεύσεων για το πιο πάνω θέμα διαφάνηκε ότι σημαντική υποχρέωση των κρατών μελών δεν αποτελεί μόνο η διαφύλαξη των ατόμων των ειδών, αλλά και η αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων τους, ακόμα και στην περίπτωση εγκατάλειψης της περιοχής.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή θεώρησε σημαντικό την ενδελεχή αξιολόγηση και συζήτηση του πιο πάνω θέματος στο επόμενο χρονικό διάστημα των επόμενων τριών χρόνων», προσθέτει.

Η Περιβαλλοντική Αρχή διαβεβαιώνει ότι στόχος της είναι η εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο πάντα της εφαρμογής της εθνικής μας νομοθεσίας, καθώς και των νομικών υποχρεώσεων του κράτους έναντι του κοινοτικού κεκτημένου, σημειώνεται.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.