Το 25% του κυπριακού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας το 2017

Το 1/4 του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας το 2017 σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία

Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό βρισκόταν το 25% του πληθυσμού το 2017, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 2,5% σε σχέση με το 2016, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης, που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, τη Δευτέρα.

Το 25,2% του πληθυσμού ή 214.636 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από τους 9 βασικούς δείκτες της Στρατηγικής ΕΕ «Ευρώπη 2020»).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας, «το 25,2% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση, ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας».

Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 27,7%.

Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται τόσο στο ποσοστό των ανδρών όσο και των γυναικών, 24,0% και 26,4% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των ανδρών, προστίθεται.

Παράλληλα, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, παρουσίασε μείωση, φτάνοντας στο 15,7% σε σχέση με 16,1% που ήταν το 2016 και 16,2% το 2015, τα οποία ήταν και τα υψηλότερα ποσοστά που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός.

Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας το 2017 ήταν στα €8.698 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €8.412 το 2016 και στα €18.266 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά, σε σχέση με €17.665 το 2016, αναφέρεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια του, ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη σημείωσε πτώση το 2017 στο 11,5% σε σχέση με 13,6% που είχε φτάσει το 2016.

Αναφορικά με την εργασία το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες μέχρι 59 ετών, το οποίο ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει επίσης μείωση το 2017 μετά από μια συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο 9,4% σε σχέση με 10,6% που είχε φτάσει το 2016.

«Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2017, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2016, ήταν €30.376, παραμένοντας στο ίδιο περίπου επίπεδο με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς που ήταν €29.942», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Επεξηγείται ότι η οικονομική ανισότητα εκφράζεται κυρίως με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini.

«Το 2017 οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2016, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών», προστίθεται.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, παρουσιάζει βελτίωση φτάνοντας το 2017 στο 4,6.

Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,6 φορές υψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,9 που ήταν το 2016. Επίσης, ο συντελεστής Gini, ο οποίος υπολογίστηκε στο 30,8%, μειώθηκε σε σχέση με το 2016, ο οποίος είχε φτάσει στο 32,1%.

Η έρευνα η οποία διενεργήθηκε το 2017, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2016, κάλυψε δείγμα 4311 νοικοκυριών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αγροτικές και αστικές περιοχές.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy