«Τα μισά διαζύγια αφορούν εικονικούς γάμους» αποκάλυψε χθες ο πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, στα πλαίσια της συζήτησης για αναθεώρηση και εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου, κάθε 500 διαζύγια τα οποία εκδίδονται, τα 250 περίπου αφορούν περιπτώσεις εικονικών γάμων. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας στην Κύπρο ανέρχεται σε 2,25 για κάθε 1.000 κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα, το 2017 τελέστηκαν συνολικά 13.062 γάμοι και εκδόθηκαν 1.932 διαζύγια.

Συναινετικό διαζύγιο

Η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών αφορούσε το πακέτο των εφτά νομοσχεδίων το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε σχέση με την αναθεώρηση και τον εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των γάμων και των διαζυγίων. Μία από τις πιο σημαντικές πρόνοιες οι οποίες εισάγονται είναι το συναινετικό διαζύγιο. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι «η κατάθεση από τους δύο συζύγους, μετά από ώριμη, ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούληση, κοινής αίτησης για συναινετική λύση του γάμου τους και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από την τέλεσή του, συνιστά ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης». Εισάγεται επίσης πρόνοια η οποία καθορίζει ότι κανένας εκ των συζύγων δεν θα μπορεί να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την οικογενειακή στέγη, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.

Ακόμη, καθορίζονται διαδικασίες όσον αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση του/της συζύγου για σκοπούς υπολογισμού της διατροφής και αναθεωρείται το τεκμήριο της συνεισφοράς του ενός συζύγου στην αύξηση περιουσίας από το ένα τρίτο στο ένα δεύτερο της αύξησης. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις τέκνου που είναι θύμα βίας στην οικογένεια, δίνεται το δικαίωμα στον άλλο γονέα να ζητήσει μονομερώς την παρακολούθηση του τέκνου από ειδικούς εμπειρογνώμονες και την παροχή υπηρεσιών στήριξης και αποκατάστασής του.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο να διατάξει αυτεπάγγελτα την υποχρεωτική συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικά ή/και θεραπευτικά προγράμματα ή/και προγράμματα ψυχοθεραπείας ή ψυχολογικής στήριξης ή την παροχή συμβουλευτικής ή ψυχολογικής στήριξης στο παιδί, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων. Ακόμη, ρυθμίζεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για συνέχιση της καταβολής διατροφής τόσο από τον δικαιούχο, όσο και από τον γονέα ή τον διευθυντή Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, μετά την ενηλικίωση του τέκνου. Επιπρόσθετα, εισάγονται πρόνοιες οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, όπως το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το ενδιαφέρει κατά τη διάρκεια της δικαστικής ή άλλης διοικητικής διαδικασίας, αλλά και το δικαίωμα να παραμείνει με τους γονείς του με την εισαγωγή της κοινής επιμέλειας (εξ ημισείας φύλαξη).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου