Το 60% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ΜΚΔ

Αυξήθηκε στο 60% το 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και κινητή ευρυζωνική σύνδεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας “Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις Επιχειρήσεις 2015” που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Η έρευνα κάλυψε 1.788 επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα σε συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις και η κάλυψη ήταν παγκύπρια. Η περίοδος αναφοράς ήταν το 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις, ( 75,4% των επιχειρήσεων με πρόσβαση στο διαδίκτυο) διαθέτουν ιστότοπο, ενώ αύξηση παρουσιάζει το 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, YouTube, κ.λπ.), φτάνοντας το 59,8% σε σχέση με το 53,7% το 2014.

Επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο αυξήθηκε στο 60,3% το 2015 σε σχέση με 58,3% το 2014.

Επιπλέον, αύξηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσίασε το ποσοστό των επιχειρήσεων με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 10Mbit/s και 30Mbit/s (26,4%) σε σχέση με το 2014 (22,3%). Η μέγιστη προσφερόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων κυμαίνεται μεταξύ 2Mbit/s και 10Mbit/s για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (65,3%), βάσει των συμβολαίων με τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου.

Το 27,2% των επιχειρήσεων που διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ το 39% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν καθορισμένη πολιτική σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 79,3% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επίσης, το 13,6% των επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing services). Μεγαλύτερη χρήση γίνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις (32,8%) και ακολουθούν οι μεσαίες με 17,7% και οι μικρές με 12,5%.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Όσον αφορά στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δέχθηκαν παραγγελίες ήταν 11,4% το 2015 σε σχέση με 11,9% το 2014, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που έκανε παραγγελίες αυξήθηκε στο 23% από 15,1% το 2014 (ποσοστό επί των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστές).

ΚΥΠΕ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.