Δήλωση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα το υπόμνημα που κατατέθηκε εκ μέρους του ΑΚΕΛ στον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που είχε συγκαλέσει, καθώς και το παράρτημα που αφορά στις παραμέτρους που πρέπει να διέπουν την Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία, για την οποία υπήρξε συμφωνία όλων των παρευρισκομένων ότι θα πρέπει να προχωρήσει.

Τα δύο έγγραφα έχουν αποσταλεί σήμερα και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις με στόχο να καταλήξουμε, μαζί και με τις δικές τους εισηγήσεις, σε ένα κοινό παρονομαστή, επιδιώκοντας από κοινού την εξυγίανση του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω ότι το πιο κρίσιμο και καθοριστικό δεν είναι οι συσκέψεις που ασφαλώς έχουν την δική τους θετική σημασία, ούτε και το τι λέμε οι πολιτικές δυνάμεις, οι αρμόδιες αρχές και κυρίως η εκτελεστική εξουσία. Αντίθετα, αυτό που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο είναι οι πράξεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας.

Τα όσα καταγράφονται με τις πρόσφατες εξελίξεις είναι άκρως ανησυχητικά. Επιβεβαιώνουν ότι η αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου έπιασε πάτο. Επιβάλλεται, λοιπόν, να πράξουμε όσα μας αναλογούν, ο καθένας βέβαια στο ρόλο που έχει και με βάση τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που του αναλογούν, ώστε αυτή τη φορά τα πράγματα να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι όσο αφορά το ΑΚΕΛ, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να μην ολοκληρωθεί άδοξα η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα ζητήματα, ούτε και να τερματιστούν οι ενέργειες που ξεκίνησαν να γίνονται. Θα παλέψουμε με όλες μας τα δυνάμεις, ώστε να ξετυλιχτεί μέχρι τέλους το κουβάρι της διαφθοράς στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, μαζί με τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει καταθέσει εισήγηση για εγγραφή και αυτεπάγγελτη εξέταση του εν λόγω θέματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 1. Ερασιτεχνικός αθλητισμός

Πρόνοιες που να ρυθμίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, τη λειτουργία και επιχορήγηση ομοσπονδιών, τον διαχειριστικό και οικονομικό τους έλεγχο, παροχές και άλλη στήριξη της πολιτείας, τον ορισμό του ερασιτέχνη αθλητή και τις οικονομικές σχέσεις των σωματείων με τους ερασιτέχνες αθλητές τους στα πλαίσια του ερασιτεχνισμού, την ίδρυση τμήματος αμειβομένων αθλητών κ.α

 1. Επαγγελματικός αθλητισμός

Πρόνοιες που να ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του επαγγελματικού αθλητισμού, ίδρυση και λειτουργία αθλητικής εταιρείας, οικονομικές και άλλες σχέσεις σωματείου και αθλητικής εταιρείας,  την μετάβαση των αθλητών από τον ερασιτεχνικό στον επαγγελματικό αθλητισμό.

 1. Αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδιών

Πρόνοιες για τη σύσταση, νόμιμη λειτουργία και αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και για τη λειτουργία τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης. Πρόνοιες για περιπτώσεις άρνησης αναγνώρισης ομοσπονδιών,  επαναξιολόγησης ή/και ακύρωσης αναγνώρισης.
Πρόνοια για τη σύσταση μόνο μιας αθλητικής ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας για κάθε άθλημα  σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ένταξη σωματείων που έχουν ήδη αναγνωριστεί και έχουν αιτηθεί ένταξη. Πρόνοια όπου η αθλητική ομοσπονδία δεν δικαιούται να αρνηθεί τέτοια ένταξη χρησιμοποιώντας παράλογα ή μη αθλητικά κριτήρια

 1. Αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων και χειραγώγησης αποτελεσμάτων

Ενσωμάτωση στην ενιαία αθλητική νομοθεσία του νόμου περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμου του 2017, συμπερίληψη στον νόμο ης Επιτροπής Δεοντολογίας και Ακεραιότητας του Αθλητισμού για την αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων και χειραγώγησης αποτελεσμάτων μέσω δωροδοκίας/δωροληψίας και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με βάση την αποκτηθείσα πείρα

 1. Κωλύματα και ασυμβίβαστα στις διοικήσεις

Απαγορευτικές πρόνοιες για μη συμμετοχή στις διοικήσεις αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με κωλύματα, αναφορικά με αριθμό θητειών, και ασυμβίβαστα λόγω σύνδεσης με συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι δεύτερου βαθμού.  Η ενότητα αυτή μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετες διατάξεις αναφορικά με κωλύματα που πρέπει να δηλώνονται στη διάρκεια συνεδριάσεων από άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασία απόφασης οικονομικού ή άλλου περιεχομένου

 1. Θέματα που αφορούν τους αθλητές

Πρόνοιες που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην άθληση για τον κάθε πολίτη, την υποχρεωτική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ανήλικων αθλητών. Πρόνοια για λειτουργία σχεδίου Διπλής Εκπαίδευσης των αθλητών, σχεδιασμούς χαριστικών παροχών και λειτουργία Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης.

 1. Ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός

Πρόνοια για την ίδρυση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού , στο πρότυπο του Γενικού Ελεγκτή του κράτους, για διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, κυρίως των αθλητικών εταιρειών.

 1. Λειτουργία Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ)

Πρόνοια για τη λειτουργία της Ανώτατης  Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για επίλυση αθλητικών διαφορών, ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, για προσφυγές εναντίον απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ως τριτοβάθμιου δικαστηρίου για αποφάσεις εφετείων ή άλλων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων.

 1. Θέματα Ντόπινγκ

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του ΚΟΑ του κυρωτικού νόμου για την ίδρυση της Κυπριακής Αρχής Αντιντόπινγκ  (CyADA) για αντιμετώπιση θεμάτων φαρμακοδιέγερσης – ντόπινγκ. Διαδικασίες ελέγχου, διορισμός και θητείες αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων καθώς και πειθαρχικές ποινές

 1. Βία στους αθλητικούς χώρους

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος, εκσυγχρονισμός της και δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου καταπολέμησης της Βίας, με τη συμμετοχή του αρμόδιου ΥΠΠΑΝ, του ΚΟΑ, οργανώσεων νεολαίας και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία συνδέσμων φιλάθλων

 1. Ιδιωτικές Σχολές / Γυμναστήρια

Πρόνοιες για τον έλεγχο, εποπτεία και χορήγηση άδειας λειτουργίας των αθλητικών σχολών και γυμναστηρίων, πρόνοιες για τα απαιτούμενα προσόντα εργοδοτουμένων σε αυτά και πρόνοια για κτιριολογικό έλεγχο από άλλη αρμόδια υπηρεσία

 1. Κώδικες / Επιτροπές Δεοντολογίας

Πρόνοια για ενσωμάτωση στα καταστατικά και κανονισμούς λειτουργίας ομοσπονδιών και λοιπών αθλητικών φορέων για την ετοιμασία και έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας που θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών. Παράλληλη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας που θα έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που διοικούν τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 1. Αθλητισμός των Α.μ.Ε.Α.

Ρύθμιση του Αθλητισμού Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και πρόνοια για αυξημένη    προστασία και φροντίδα εκ μέρους του κράτους.

 1. Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Ρύθμιση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, με στόχο την προώθηση της έρευνας για αθλητικά θέματα που θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού. Συλλογή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση πληροφοριών επιστημονικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα.

 1. Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και αδειοδότησης αθλητικών χώρων.
 2. Ρύθμιση θεμάτων στοιχηματισμού στον αθλητισμό  σε συνεργασία με την Αρχή Στοιχημάτων
 3. Ρύθμιση θεμάτων μαζικού – κοινωνικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 4. Ρύθμιση θεμάτων προπονητών και απαιτούμενων προσόντων
 5. Ρύθμιση θεμάτων εθνικών προπονητών και διαδικασίες πρόσληψης
 6. Ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, καθήκοντα και ευθύνες, ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7.  Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων και διαχείριση τηλεοπτικών αναμεταδόσεων

Υπόμνημα προτάσεων εκ μέρους του ΑΚΕΛ για διορθωτικά μέτρα και πάταξη της διαφθοράς στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες και οι παραδοχές που γίνονται από μέρους ανώτατων αξιωματούχων της πολιτείας, απλά επιβεβαιώνουν ότι τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα έχουν φτάσει στο απόγειο της αναξιοπιστίας. Τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς στο κυπριακό ποδόσφαιρο ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας μας. Ως αποτέλεσμα, για μια ακόμη φορά, η Κύπρος δυσφημίζεται διεθνώς με την προβολή σχετικών δημοσιευμάτων από ΜΜΕ του εξωτερικού, αφήνοντας εκτεθειμένο το κράτος και τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας.

Με στόχο την διασφάλιση του «ευ αγωνίζεσθαι», το ξήλωμα κατεστημένων στο χώρο του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, την ισότιμη μεταχείριση των σωματείων και την έγκαιρη, αμερόληπτη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης από τα αρμόδια όργανα της ΚΟΠ, επιβάλλεται η πολιτεία και οι αθλητικοί φορείς να επιδείξουν την αναγκαία αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση για την εξυγίανση του κυπριακού ποδοσφαίρου, αξιοποιώντας πλήρως τα υφιστάμενα αλλά και δημιουργώντας νέα εργαλεία.

Ως ΑΚΕΛ, θέλοντας να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, υποβάλλουμε τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις:

 • Επίσπευση εκπόνησης Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας (ΕΑΝ) για ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού στην Κύπρο. Αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλους τους αθλητικούς φορείς, τις Εταιρείες Ποδοσφαίρου, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, άλλα νομικά πρόσωπα καθώς και τους Παράγοντες και Διαιτητές. Ως ΑΚΕΛ έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες παραμέτρους που κατά την άποψη μας χρειάζεται να διέπουν την Ενιαία Αθλητική νομοθεσία, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα.

 

 • Νομοθετική ρύθμιση για οικονομικό/διαχειριστικό έλεγχο της ΚΟΠ από μέρους της πολιτείας, για σκοπούς διαφάνειας και με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας.

 

 • Πιστή εφαρμογή και διεύρυνση της νομοθεσίας που ρυθμίζει το ασυμβίβαστο των παραγόντων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του αθλητισμού, περιλαμβανομένης της ΚΟΠ.

 

 • Καθορισμός θητειών των Διοικητικών παραγόντων της ΚΟΠ, για την αποτροπή δημιουργίας κατεστημένων.

 

 • Μετεξέλιξη της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) σε πρωτοβάθμιο αθλητικό δικαστήριο για την εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων.

 

 • Πλήρης αξιοποίηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και πλήρης εφαρμογή των εξουσιών της Επιτροπής που κατοχυρώνονται από την νομοθεσία για χειραγώγηση αθλητικών αποτελεσμάτων (2017).

 

 • Μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερη νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα συμβόλαια παραγωγής τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων και ρύθμιση πιθανού ασυμβίβαστου παραγόντων της ΚΟΠ.

 

 • Αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας και ολόκληρου του συστήματος διαιτησίας, με την εισαγωγή ρυθμίσεων για τις αξιολογήσεις και τιμωρίες των διαιτητών, το ασυμβίβαστο διαιτητών και παρατηρητών και μελέτη του ενδεχομένου μετάβασης της διαιτησίας σε επαγγελματική βάση.

 

 • Έναρξη δημόσιου διαλόγου, με πρωτοβουλία της πολιτείας, που να εμπλέκει άμεσα τα ίδια τα σωματεία, για την ανάγκη πρόσθετων δομικών αλλαγών στην ΚΟΠ, την αποκέντρωση εξουσιών από την Εκτελεστική Επιτροπή, την καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της, καθώς και άλλες αλλαγές στις δομές των σωμάτων της ΚΟΠ.

 

 • Ειδικότερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

 

 • να εναρμονίζεται με τη νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες
 • να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποβολή περιουσιακής θέσης των μελών της
 • να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για διεκπεραίωση έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) των μελών της, σε σχέση με το βιογραφικό, τον χαρακτήρα, τους συνεργάτες, το ποινικό μητρώο, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις οικονομικές τους υποθέσεις, πριν από το διορισμό τους.

 

 • Αυστηρή εφαρμογή της περί σωματείων υφιστάμενης νομοθεσίας με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε σχέση με το ασυμβίβαστο των σωματειακών παραγόντων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτούς και τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

 

 • Διεύρυνση ασυμβίβαστου στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να καλύπτει πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με αθλητικές δραστηριότητες ή έχει σύζυγο που ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις αθλητικές δραστηριότητες.

 

 • Συντονισμένη δράση όλων των αρχών που εμπλέκονται (Αστυνομία, ΚΟΑ, ΚΟΠ, Νομική Υπηρεσία) για καταπολέμηση των στημένων αγώνων που είναι συνυφασμένοι με το στοίχημα. Εγκαθίδρυση μηχανισμών για αντιμετώπιση της ατιμωρησίας όσων ενέχονται στο παρασκήνιο της διαφθοράς των στημένων αγώνων και της αλλοίωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

 

 • Δημιουργία μόνιμης Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας (Task Force) από την Αστυνομία, η οποία να στελεχώνεται από έμπειρους και ειδικά καταρτισμένους αστυνομικούς ανακριτές, για τη διερεύνηση αδικημάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη διαφθορά σε αυτόν.

 

 • Επίσπευση ολοκλήρωσης της συζήτησης και ψήφιση της πρότασης νόμου που έχει ήδη καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ για την προστασία πληροφοριοδοτών (whistleblowers), με στόχο την παρακίνηση περισσοτέρων προσώπων στην παροχή στοιχείων, πληροφοριών και γεγονότων που θα υποβοηθούσαν τη διερεύνηση αδικημάτων.

 

 • Δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων αθλητών από νεαρής ηλικίας, καθώς και παραγόντων, για τη διαμόρφωση κουλτούρας αντιμετώπισης του φαινομένου και προώθησης του «ευ αγωνίζεσθαι».

 

 • Στήριξη από την πολιτεία και ιδιαίτερα τον ΚΟΑ, στο γυναικείο και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο καθώς και αναβάθμιση των σχεδιασμών για τις ακαδημίες. Βελτίωση των συνθηκών άθλησης των παιδιών τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση εκπαίδευση, για να τα κρατήσουμε κοντά στον αθλητισμό.