Το ΑΚΕΛ στο πλάι του κυπριακού λαού

Του Αυξέντη Ζεμενίδη*

Στις προκλήσεις που καλείται σήµερα η Κύπρος να αντιµετωπίσει, η συνδροµή του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις, µε επίκεντρο της πολιτικής του τον Άνθρωπο, την Ισονοµία, τη ∆ηµοκρατία, είναι σηµαντική. Βρισκόµαστε στον κυκεώνα µιας υγειονοµικής, δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης, ο οποίος έχει εξουθενώσει την κοινωνία και καταπατεί θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.

Αναγνωρίζουµε πως η υγεία και η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατα αγαθά, τα οποία υπερασπιζόµαστε πάση θυσία. Επιδεικνύουµε σεβασµό στις γνωµατεύσεις των επιστηµόνων αλλά δεν πρέπει η προσπάθεια αυτή να υπονοµεύει τη δηµοκρατική ελευθερία, ούτε να γίνεται εκµετάλλευση από την κυβέρνηση της κρισιµότητας της κατάστασης για την εξυπηρέτηση δικών της σκοπιµοτήτων. Καταγγέλλουµε τις πρόχειρες αποφάσεις και τα αντιφατικά µέτρα της κυβέρνησης. Προτείνουµε την αύξηση των δαπανών για την υγεία, τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των νοσηλευτηρίων και την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασµό.

Η µέριµνά αφορά και την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων. Η έγνοια µας βρίσκεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζοµένους που έχουν πληγεί από την πολύµηνη καραντίνα. ∆εν ανεχόµαστε την εργοδοτική αυθαιρεσία και προτείνουµε δραστικά µέτρα, όπως η νοµοθετική κατοχύρωση των συλλογικών συµβάσεων και η κάλυψη όλων των εργαζοµένων µε ελάχιστους έστω όρους εργασίας. Ζητούµε την επαρκή οικονοµική στήριξη του κράτους στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. ∆ιεκδικούµε την αναστολή των εξώσεων και τον επιµερισµό της καταβολής των ενοικίων µεταξύ των ενοικιαστών, ιδιοκτητών και του κράτους. Προτεραιότητά µας είναι οι εργαζόµενοι και τα δικαιώµατά τους, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Προτείνουµε νόµους που προστατεύουν τους εργαζόµενους και καταπολεµούν την ανεργία. Ζητούµε την κατοχύρωση κατώτατου µισθού και των βασικών εργασιακών δικαιωµάτων. Τέλος, ζητούµε τον τερµατισµό της αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη µόνιµων αναγκών στον δηµόσιο τοµέα.

Τα νοικοκυριά πρέπει να προστατευτούν από την απώλεια της µόνιµης τους κατοικίας. Το σχέδιο «Εστία» ήταν ένα πυροτέχνηµα και πολλές οικογένειες αναµένεται ότι θα χάσουν τη µόνιµη κατοικία τους, αφού πρόθεση των τραπεζών είναι να προχωρήσουν µε εκποιήσεις µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής τον ερχόµενο Ιούλιο.

Οι κάτοικοι της υπαίθρου πρέπει να στηριχθούν µε σχέδια, τα οποία θα δίδουν ουσιαστική οικονοµική και άλλη βοήθεια στα άτοµα που θέλουν να παραµείνουν ή να µετακοµίσουν στην ύπαιθρο. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν υποδοµές στην ύπαιθρο και να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο, η παροχή εκπαίδευσης και ιατρικής περίθαλψης.

Πέραν όµως όλων των πιο πάνω, η προσοχή µας είναι στραµµένη προς την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος. Θα λειτουργήσουµε ως ανάχωµα στις όποιες αρνητικές εξελίξεις για την Κύπρο µας.

Σας καλώ να πορευτούµε µαζί για την προοδευτική αλλαγή!

* Υποψήφιος βουλευτής Λεµεσού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.