Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν μπροστά από τις εξελίξεις

  • Εδώ και 15 έτη εξειδικεύεται και προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Δεν αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, αλλά ενισχύσαμε τις προϋπάρχουσες ψηφιακές διαδικασίες εκπαίδευσης
  • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση εισδοχής έως τις 25 Μαΐου στα 4 προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Η κατάλληλη διαχείριση της κατάστασης και η έμφαση στην ποιότητα μπορεί να φέρουν επιπλέον ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου

Συνέντευξη στον Ειρηναίο Πίττα

Η περίοδος της πανδημίας βρήκε τα πλείστα πανεπιστήμια να προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της εξ αποστάσεως, εν αντιθέσει με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου που την χρησιμοποιεί ως την κύρια μορφή εκπαίδευσης. Ήταν όντως τόσο «εύκολη» η προσαρμογή;

Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει επιφέρει πρωτοφανείς αλλαγές στην προσωπική, κοινωνική και ακαδημαϊκή μας ζωή. Οδήγησε σε μια «βίαιη» προσαρμογή όλων των βαθμίδων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ανά τον κόσμο σε νέες συνθήκες λειτουργίας, σε ψηφιακές τάξεις και σε online μαθήματα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ήταν ήδη μπροστά από τις εξελίξεις. Εδώ και 15 έτη εξειδικεύεται στην τηλεκπαίδευση και προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως τόσο προγράμματα σπουδών, όσο και δράσεις διά βίου μάθησης και κατάρτισης. Επομένως, δεν αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα λόγω της πανδημίας, αλλά λόγω αυτής ενισχύσαμε τις προϋπάρχουσες ψηφιακές διαδικασίες εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης των φοιτητών και των αποφοίτων μας. Γι’ αυτό δεν χάθηκε ούτε μία ώρα μαθημάτων.

Η μόνη ουσιαστική αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική του πανεπιστημίου μας αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων, οι οποίες διεξήχθησαν εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα και οι φοιτητές αξιολογήθηκαν στον προσωπικό τους χώρο.

Κάποια πανεπιστήμια σκέφτονται να κρατήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάτι τέτοιο θα ενέτεινε τον ανταγωνισμό. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε μια τέτοια πρόκληση;

Αυτή η αναγκαστική στροφή στην τηλεκπαίδευση δεν έγινε μόνο τοπικά, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η ψηφιακή εκπαίδευση έδωσε προσωρινά λύσεις στα πλείστα πανεπιστήμια. Αν επικεντρωθούμε στην κατάσταση στην Κύπρο, παρατηρούμε ενδεχομένως ότι τα συμβατικού τύπου πανεπιστήμια αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα, τεχνικής ή άλλης μορφής, αλλά γενικότερα τα online μαθήματα και η εξ αποστάσεως υποστήριξη των φοιτητών υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί, βέβαια, ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι απλά online μαθήματα μέσω μίας πλατφόρμας και αυτό καταδεικνύει τη διαφοροποίηση και εξειδίκευση του ΑΠΚΥ στην εν λόγω εκπαιδευτική μεθοδολογία. Δεν μιλάμε για «παράδοση» μίας διάλεξης μέσω ενός υπολογιστή σε ένα ακροατήριο συνδεδεμένο online. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία, μεθόδους, κανόνες και πρακτικές. Απαιτεί τεχνογνωσία, state-of-the-art εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και διαδραστικότητας, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, ψηφιακές βιβλιοθήκες, παραγωγή πολυμεσικού και διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, τεχνολογίες και τεχνικές για εξ αποστάσεως υποστήριξη των φοιτητών και κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για την καθοδήγηση. Το ΑΠΚΥ έχει επενδύσει σε όλες αυτές τις τεχνολογίες και διδακτικές μεθόδους και συνεχώς αναβαθμίζει τις υποδομές και τις διαδικασίες του. Από το 2006, όταν δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του είναι το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο υιοθέτησε κατ’ αποκλειστικότητα τις μεθόδους και την παιδαγωγική μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ΑΠΚΥ είναι, επομένως, εγγύηση στις εξ αποστάσεως σπουδές σήμερα, έτοιμο να ενισχύσει την παρουσία του στον ελληνόφωνο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της εκπαιδευτικής «αγοράς».

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θέλει να φοιτήσει στο ΑΠΚΥ και γιατί να επιλέξει το δικό σας πανεπιστήμιο;

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, το μοναδικό στη χώρα με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, διά βίου μάθησης), που οδηγούν σε χρηστικούς τίτλους σπουδών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Στο πανεπιστήμιό μας ο κάθε φοιτητής είναι σίγουρος ότι θα έχει μια ευέλικτη και ποιοτική μαθησιακή εμπειρία, ισάξια αν όχι και καλύτερη από τη συμβατική εκπαίδευση. Θα έχει στη διάθεσή του εξελιγμένα εργαλεία τηλεκπαίδευσης, θα ωφεληθεί από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, θα βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και θα υποστηρίζεται κατάλληλα σε όλα τα στάδια της μαθησιακής πορείας του.

Το ΑΠΚΥ θα επιλέξουν όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές τους, εργαζόμενοι που στοχεύουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη, άνεργοι που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, άτομα κάθε ηλικίας και οικογενειακού προφίλ που επιζητούν ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ελεύθερο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν λόγω των υποχρεώσεών τους. Στο ΑΠΚΥ εφαρμόζουμε ευέλικτη οικονομική πολιτική με προσιτά δίδακτρα, σημαντικές εκπτώσεις, ενίοτε και απαλλαγές διδάκτρων για διάφορες ομάδες φοιτητών (μονογονείς, πολύτεκνους, συγγενείς πρώτου βαθμού που σπουδάζουν ταυτόχρονα, λήπτες ΕΕΕ, ανέργους, άτομα ΑΜεΑ, απόφοιτους του ΑΠΚΥ).

Για τους παραπάνω λόγους η αξία του τίτλου σπουδών από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δεδομένη. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση εισδοχής έως τις 25 Μαΐου 2021 στα τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε μια πλειάδα επιστημονικών πεδίων των τριών Σχολών του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης. Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στο www.ouc.ac.cy.

Πόσο σημαντική είναι η «διά βίου μάθηση» τη σημερινή εποχή των ραγδαίων αλλαγών;

Στην εποχή μας και στην καθημερινότητά μας δεν υφίσταται η έννοια «στασιμότητα». Οι επιστήμες, οι γνώσεις, η κοινωνία, το εργασιακό περιβάλλον βρίσκονται σε διαρκή αλλαγή. Το γνωσιακό μας επίπεδο «απαξιώνεται» συνεχώς, νέες ειδικότητες εμφανίζονται και οι πλείστοι εργασιακοί χώροι απαιτούν ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις. Γι’ αυτό στο ΑΠΚΥ επιδιώκουμε πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και την ανάπτυξη από πλευράς των αποφοίτων δεξιοτήτων απαραίτητων για την προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Συγκεκριμένα, καλλιεργούμε επαγγελματικές αξιοποιήσιμες δεξιότητες, όπως η ερευνητική και κριτική ικανότητα και ο ψηφιακός εγγραμματισμός, αλλά και «soft skills», όπως η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, η διαχείριση χρόνου και η ομαδικότητα.

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος εξελίσσεται στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχουν τα εχέγγυα, ώστε το νησί να καταστεί «εκπαιδευτικό κέντρο»;

Τα κυπριακά πανεπιστήμια είναι ψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις και παρέχουν αξιόλογες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Γι’ αυτό η Κύπρος εξελίσσεται διαχρονικά ως δημοφιλής και ελκυστικός προορισμός για σπουδές από αλλοδαπούς φοιτητές με την τάση αυτή να είναι ανοδική τόσο σε συμβατικά προγράμματα σπουδών, όσο και σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για παράδειγμα, μόνο το 40% περίπου της φοιτητικής κοινότητας είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υφιστάμενη υγειονομική κρίση αποτέλεσε τον καταλύτη για την ψηφιακή αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και τη γενικευμένη προσφορά προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως, γεγονός που μπορεί να επιφέρει, με την κατάλληλη διαχείριση και έμφαση στην ποιότητα, επιπλέον ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία και οι πανεπιστημιακές Αρχές οφείλουν να εστιάσουν σε θέματα, όπως η βελτίωση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης και έρευνας με την αγορά εργασίας, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών σε σύγχρονα και καινοτόμα αντικείμενα σε συνεργασία με τις παραγωγικές δυνάμεις, η απρόσκοπτη πρόσβαση των ενηλίκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η (επανα)κατάρτιση και διά βίου μάθηση, η περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μορφών εκπαίδευσης, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των κυπριακών πανεπιστημίων.

Απουσία σχεδιασμού, στρατηγικής και επιμόρφωσης για τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον το Υπ. Παιδείας ζήτησε συμβουλές ή βοήθεια από το ΑΠΚΥ, ώστε να επιτύ­χει το καλύτερο αποτέλεσμα στη μετά­βαση των σχολείων σε τηλεκπαίδευση, ο κ. Πασιαρδής επεσήμανε αρχικά ότι το θέμα είναι κατά πόσον είχαμε συ­νειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως. «Θεωρώ ότι ως χώρα δεν είχαμε κατάλληλο σχεδιασμό, ούτε στρατηγική και ουσιαστική επιμόρφω­ση, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να μπορούν να ακολουθήσουν αποτελε­σματικά το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό “μονοπάτι”», σημείωσε.

Το ΑΠΚΥ, ανέ­φερε, από την πρώτη στιγμή, υπηρετώ­ντας την αποστολή του και τον δημόσιο χαρακτήρα του, έθεσε την τεχνογνωσία και τις υποδομές του στη διάθεση της Πολιτείας, σε άλλα πανεπιστήμια, εκ­παιδευτικές οργανώσεις και οργανι­σμούς. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στην Επιτροπή του Υπουργείου για την Ψη­φιακή Εκπαίδευση και συντόνισε ή/και συμμετέχει σε προγράμματα και σεμινά­ρια για εκπαιδευτικούς. Καλούμενος να κρίνει την ποιότητα της τηλεκπαίδευ­σης στα σχολεία υποστήριξε αρχικά ότι δεν χάθηκε η χρονιά, για να επισημάνει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση κάλυψε αρ­κετά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί, συνέχισε, ανταποκρίθηκαν, με όσες δυνατότητες, υποδομές και κατάρτιση είχαν, όπως και οι μαθητές. Ωστόσο, «προβλήματα σίγουρα υπήρξαν και υπάρχουν», ση­μείωσε.

Καταλήγοντας, και ως Καθηγη­τής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, υπογράμ­μισε ότι είναι αναγκαία η κατάρτιση των διευθυντών, ώστε να μεταμορφω­θούν σε σύγχρονους ηγέτες που θα με­τατρέψουν τη σχολική μονάδα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.