Το Ανώτατο επιφύλαξε απόφασή για αναφορές του ΠτΔ για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε σήμερα την τελική του απόφαση επί των δύο αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε νομοθετήματα που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Πρόκειται για τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 και τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διά του Γενικού Εισαγγελέα με την αναφορά του ζητούσε από το Ανώτατο Δικαστήριο να γνωματεύσει κατά πόσο «ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 βρίσκεται σε αντίθεση και ασυμφωνία προς τις διατάξεις των Άρθρων 25, 28 και 179 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και προς τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15 και 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ανάγκη για Αναφορά προέκυψε όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 7.4.2016 τον πιο πάνω Τροποποιητικό Νόμο καθώς και τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016. Με τον πρώτο Τροποποιητικό Νόμο, εισάγεται το άρθρο 12(2) στο βασικό Νόμο σύμφωνα με τον οποίο η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με αιτιολογημένη απόφαση της δεν χορηγεί νέα άδεια για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού οργανισμού ή και μετάδοση νέων τηλεοπτικών εκπομπών ή προγραμμάτων στην περίπτωση κατά την οποία με βάση μελέτη εγκεκριμένου ελεγκτικού οίκου, η νέα άδεια θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα υφιστάμενων αδειούχων τηλεοπτικών οργανισμών.

Περαιτέρω προστίθεται το νέο άρθρο 32Ε στο βασικό Νόμο, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και οι οποίες αναμεταδίδονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, αναμεταδίδονται αυτούσιες, χωρίς τη συμπερίληψη διαφημιστικών ή και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που απευθύνονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Εξαιρούνται με σχετική επιφύλαξη στο άρθρο, οι μικροί θεματικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης ήδη εκπέμπουν κατ΄ εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10ης Μαρτίου 2010 και έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα.

Επίσης οι μικροί θεματικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που δεν εκπέμπουν κατ΄ εφαρμογή των προνοιών της εν λόγω Οδηγίας δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση σχετικής άδειας με βάση τις διατάξεις του Νόμου.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πλήρους ολομέλειας του Ανωτάτου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων προέβησαν σε μια σύνοψη των θέσεων τους επί του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2016.

Ο Κώστας Κληρίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με το συγκεκριμένο Νόμο παραβιάζεται το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον εισάγονται περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασης εντός κράτους μέρους και συνιστά επίσης διάκριση λόγω ιθαγένειας.

Είπε επίσης ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι παραβιάζεται το άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προστατεύει την ελευθερία άσκησης επαγγέλματος και του άρθρου 16 που προστατεύει την επιχειρηματική ελευθερία.

Ο Νόμος, είπε, παραβιάζει τα άρθρα 25, 28 του κυπριακού Συντάγματος που προστατεύουν την ελευθερία άσκησης επαγγέλματος, την ίση μεταχείριση και του άρθρου 179 που δεν επιτρέπει σε καμία νομοθεσία να είναι ασύμβατη με διατάξεις του συντάγματος.

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Κληρίδης είπε ότι η Κύπρος και κάθε κράτος της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν με νόμο τους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης αδειών για ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει οδηγία της ΕΕ που να ρυθμίζει τον τομέα αυτό.

Είπε επίσης ότι η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εκδώσει οποιαδήποτε νέα άδεια εάν κρίνει πως δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή εάν ο αιτητής δεν είναι οικονομικά βιώσιμος ή ενδέχεται να πλήξει τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων σταθμών, παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας.

Αφού άκουσε και τις θέσεις των δύο πλευρών, το Δικαστήριο επιφύλαξε την έκδοση της ετυμηγορίας του και στις δύο αναφορές σε κατοπινό στάδιο.

Όπως αναφέρθηκε η απόφαση για την αναφορά του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2016 θα κρίνει και την τύχη της αναφοράς του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμου του 2016 και ως εκ τούτου η τελευταία αναφορά έχει καταστεί άνευ αντικειμένου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο είχε απορρίψει αίτηση από την πλευρά της Βουλής για παραπομπή σειρά προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.