Το ΔΕΕ αποφασίζει για παραβίαση συνταξιοδοτικών από Κύπρο

Στις 21 Ιανουαρίου θα εκδώσει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) την απόφασή του στην υπόθεση “Κομισιόν κατά Κύπρου: Συνταξιοδοτικό σύστημα- Ελεύθερη κυκλοφορία,” σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του μηνιαίου προγράμματός του. Η υπόθεση αφορά τη διαφορετική συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των Κυπρίων εργαζομένων που εργάζονται στην Κύπρο και όσων εργάζονται στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Η υπηρεσία Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΔΕΚ) αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ότι “η κυπριακή νομοθεσία εισάγει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων της εθνικής διοίκησης και υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος σε διεθνείς οργανισμούς ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον μόνον οι εργαζόμενοι οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητα τους αποκλειστικά στην Κύπρο, σε περίπτωση αφυπηρέτησης τους από την κρατική υπηρεσία, μπορούν να διατηρήσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, ακόμη και αν δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 45 ή 48 ετών.”

Αντιθέτως, αναφέρεται, “οι εργαζόμενοι που επωφελήθηκαν από το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν έχουν τη δυνατότητα να επικαλεσθούν τα εν λόγω άρθρα, με συνέπεια να υφίστανται απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.”

Η Κομισιόν ζήτησε από το ΔΕΕ να διαπιστώσει αν η Κύπρος παραβιάζει τα άρθρα 45 και 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 4 §3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν κατάργησε με αναδρομική ισχύ, από 1 Μαΐου 2004, το κριτήριο της ηλικίας που περιέχεται στο άρθρο 27 του περί Συντάξεως Νόμου 97(Ι)/97, αφού αποθαρρύνει τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν το κράτος τους για να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό και επειδή έχει σαν αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ των διακινούμενων εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατικών υπαλλήλων οι οποίοι άσκησαν την δραστηριότητά τους μόνο στην Κύπρο.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.