Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε τοπικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται και οι αναθεωρηµένοι κανόνες για το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε τοπικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν σε κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Αν και το κείµενο των κανονισµών είναι βασικά τεχνικό, ένα χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι ότι ιδεολογικά εµφορείται από την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στη σχετική έκθεση, τονίζεται ότι οι όροι εγγραφής για τους πολίτες αυτούς πρέπει να είναι ξεκάθαροι, απλοί, προσβάσιµοι, παρόµοιοι σε όλα τα ΚΜ και να διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση µε τους πολίτες του ΚΜ.

Αναφέρεται για παράδειγµα ότι:

– Θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι διαθέσιµες σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.

– Θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώµατα ανθρώπων µε αναπηρία και να αρθούν όλα τα εµπόδια για συµµετοχή τους στις εκλογές παρέχοντάς τους, για παράδειγµα, τη δυνατότητα επιλογής εκλογικών κέντρων και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, µορφοτύπων και τεχνικών όπως η γραφή Braille, ηχητικές και ευανάγνωστες πληροφορίες, απτικές µεµβράνες και επικοινωνία στη νοηµατική γλώσσα. Τα άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει επιπλέον να έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν, κατόπιν αιτήµατός τους, συνδροµή κατά την ψηφοφορία από άτοµο της επιλογής τους.

– Θα πρέπει τα ΚΜ να προσπαθήσουν να παρέχουν τη δυνατότητα επιστολικής ψηφοφορίας ή και άλλων συµπληρωµατικών εργαλείων για διευκόλυνση της συµµετοχής στην ψηφοφορία, όπως η εκ των προτέρων ψηφοφορία µε φυσική παρουσία, η ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου και η ηλεκτρονική και διαδικτυακή ψηφοφορία.

Στο τεχνικό αυτό µέρος των νέων κανόνων υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία. Άλλωστε, βασική θέση της οµάδας της Αριστεράς είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν λόγο και να αγωνίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή που ζουν και εργάζονται. Η συµµετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συµβάλλει στην ένταξη των ανθρώπων στην τοπική κοινωνία και την άµεση πολιτική εµπλοκή και ταξική ζύµωσή τους.

Στα αρνητικά των κανόνων είναι η απάλειψη της αρχής της αναλογικότητας καθώς και της δυνατότητας κάθε κράτους µέλους να εφαρµόζει πολιτικές ανάλογα µε τις συνθήκες του. Προβληµατικά είναι ακόµα τα θέµατα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, της µεταφοράς εξουσιών από τα ΚΜ στην ΕΕ και της παρέµβασης σε εσωτερικές διαδικασίες των κοµµάτων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.