Το δικαίωμα στην επισκευή

Έλα στο Google News

Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει µέτρα για µείωση των αποβλήτων. Στην Οδηγία 2008/98 η πολιτική αποφυγής δηµιουργίας αποβλήτων αναφέρεται ως η πλέον σηµαντική δράση σε σύγκριση µε την Επαναχρησιµοποίηση, την Ανακύκλωση, την Ανάκτηση και την Απόρριψη σε σκυβαλότοπους που κάνουµε εµείς. Έτσι, µέσα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας, η ΕΕ πιέζει τις εταιρείες για παράταση της περιόδου εγγύησης και για τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών και εγχειριδίων επισκευής που να είναι προσβάσιµα στο κοινό. […]

Από αυτές τις πολιτικές η πίεση από την κοινωνία για το ∆ικαίωµα Επισκευής έχει πάρει δυναµική και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. […] Στις ΗΠΑ πολλές πολιτείες επεξεργάζονται νοµοθετική ρύθµιση για το δικαίωµα επισκευής και πρόσφατα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγµα προς την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FTC) να εκπονήσει νόµους που θα εµποδίζουν τους κατασκευαστές να κατασκευάζουν συσκευές που σκόπιµα δεν µπορούν να επισκευαστούν. Μόλις πριν από λίγες ηµέρες, η FTC αποφάσισε επίσης να πιέσει περισσότερο για το δικαίωµα των καταναλωτών να επισκευάζουν συσκευές όπως τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, ακόµη και αγροτικό εξοπλισµό.

Στην Ευρώπη οι πρώτες συσκευές που θα ρυθµίσει η νοµοθεσία θα είναι πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και το φωτισµό. Αναµένεται να ακολουθήσουν τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των ηλεκτρονικών απορριµµάτων της Ευρώπης. Οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν επίσης να αποθηκεύουν ανταλλακτικά για περίοδο δέκα ετών µετά τη διακοπή ενός µοντέλου.

Οι κατασκευαστές έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε όλα αυτά, αλλά το νοµοθετικό τρένο που ξεκίνησε δεν µπορεί να σταµατήσει.

Η πολιτική των επισκευών θα ωφελήσει και την κοινωνία, αλλά και το περιβάλλον µε τη µείωση των αποβλήτων. Τα εµπορεύµατα που έχουν σχεδιαστεί για επισκευή µε µεγάλη εγγύηση θα σηµαίνει ότι θα έχουν µικρότερο κόστος ιδιοκτησίας οδηγώντας επίσης σε µειωµένη ποσότητα ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη ζήτηση σε ορυκτά και χηµικά. Αναµένεται επίσης ότι η πολιτική αυτή θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας καθώς οι τεχνικοί θα έχουν µεγάλη ζήτηση.

Στη Βρετανία ήδη επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για: α) προϊόντα που θα σχεδιαστούν για εύκολη επισκευή, β) σε προσιτά ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής, και γ) πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που χρειάζονται για να πραγµατοποιήσουν επισκευές. […]

Πολλές ΜΚΟ έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις αφού οι κανονισµοί που εγκρίθηκαν µέχρι τώρα απαιτούν από τους κατασκευαστές να παρέχουν στους καταναλωτές µόνο ορισµένα µέρη και όχι πλήρη γκάµα ανταλλακτικών και σχεδιασµό για εύκολη επισκευή.

Στη Γαλλία έως το τέλος του έτους οι κατασκευαστές θα πρέπει να αναρτούν µια βαθµολογία σχετικά µε την επισκευή συσκευών.

Όλοι ελπίζουµε ότι αυτές οι πολιτικές θα οδηγήσουν σε προϊόντα που θα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, θα επισκευάζονται εύκολα ούτως ώστε να έχουν χαµηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και φυσικά σε σηµαντική µείωση των αποβλήτων από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

*Βουλευτής, πρόεδρος Κινήµατος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.