Το Ε.Κ. παίρνει θέση στις προτάσεις Κομισιόν για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Στις 5 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη στάση του απέναντι στις προτάσεις που κατέθεσε η Κοµισιόν, ως απάντηση στην αύξηση των τιµών ενέργειας.

Το ψήφισµα που υπερψηφίστηκε ουσιαστικά στηρίζει τις προτάσεις της Κοµισιόν και περιλαµβάνει γενικόλογες εκκλήσεις, αποφεύγοντας να αναφέρει συγκεκριµένες προτάσεις για παρέµβαση στην αγορά ενέργειας, προώθηση ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων προς όφελος της κοινωνίας, αύξηση των µισθών, διασφάλιση του δηµοσίου ελέγχου, τερµατισµό της αισχροκέρδειας των εταιρειών, φορολόγηση των υπερκερδών και διασφάλιση της ενέργειας ως δηµόσιο αγαθό προσβάσιµο σε όλους.

Οι λύσεις που προτείνονται για αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αντί να επικεντρωθούν στις ανάγκες της κοινωνίας, επί της ουσίας, επιδιώκουν τη λήψη µέτρων για µακροπρόθεσµη προστασία της ενιαίας αγοράς, προβλέποντας «οικονοµική στήριξη» σε εταιρείες για πράσινη µετάβαση.

Η οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµισε πως δεν αρκεί να αναγνωρίζουµε το πρόβληµα, αλλά το Ε.Κ., ως το σώµα που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης, θα έπρεπε να επιδείξει πραγµατική πολιτική βούληση για να αντιµετωπίσει ριζικά τις αιτίες της ενεργειακής κρίσης.

Όπως υπογράµµισε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ριζική φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, παρέχοντας ρευστότητα στα κράτη-µέλη για τη χρηµατοδότηση µέτρων ουσιαστικής στήριξης της κοινωνίας έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. ∆υστυχώς, όπως εξήγησε, η πρόταση της Κοµισιόν για προσωρινή συνεισφορά αφορά µονάχα ένα µέρος των υπερκερδών του 2022, είναι ανεπαρκής και δεν θα επιλύσει κανένα πρόβληµα. Οι φορολογίες που προτείνονται είναι µηδαµινές σε σχέση µε τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες. Είναι αδήριτη ανάγκη, κατέληξε, να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς ενέργειας από τον δηµόσιο τοµέα.

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ υπογράµµισε πως οι µέχρι σήµερα πολιτικές της Ε.Ε. απέτυχαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά εξυπηρετούσαν, πλήρως, µόνο τις εταιρείες. Τόνισε επίσης, πως δεν µπορεί η Ε.Ε. να µετατοπίζει τις ευθύνες της στους πολίτες και να παρουσιάζει, ως κύριο µέτρο αντιµετώπισης της κρίσης, την ατοµική ευθύνη για µείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχµής. ∆εν µπορεί η Ε.Ε. να ζητά από τους πολίτες, που έχουν πληγεί όσο κανείς και βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ανεργία, τη φτώχεια, τη µείωση των µισθών και την αύξηση των τιµών, επιπλέον θυσίες όταν οι εταιρείες συνεχίζουν να αισχροκερδούν.

Η ευρωβουλεύτρια του Bloco de Esquerda, Marisa Matias, τόνισε ακόµα ότι: «Το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή να εφαρµόσει τώρα έκτακτα ενεργειακά µέτρα. Εκτός από το ανώτατο όριο τιµών και τον φόρο επί των απροσδόκητων κερδών, η Αριστερά απαιτεί µέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι δισεκατοµµυριούχοι και οι µεγάλες επιχειρήσεις -αυτοί που αποκοµίζουν αστρονοµικά κέρδη σε όλη αυτή την κρίση- είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασµό και όχι οι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία µας».

Για τους πιο λόγους αυτούς, η οµάδα της Αριστεράς δεν υπερψήφισε το ψήφισµα που υιοθέτησε η πλειοψηφία, αλλά κατέθεσε δικό της ψήφισµα, υπογραµµίζοντας πως πρέπει να προωθηθεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική για καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας και διασφάλιση της ενέργειας ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιµο σε όλους.

Η Οµάδα της Αριστεράς είχε καταθέσει πριν από τη συζήτηση µια ολοκληρωµένη πρόταση, αποτελούµενη από 10 άξονες, για τη διασφάλιση δίκαιων τιµών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τον δηµόσιο έλεγχο της αγοράς ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την οποία παρουσιάζουµε συνοπτικά πιο κάτω.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy