«Το εμπορικό και το κοινοτικό σήμα δεν υποκαθιστούν το ΠΟΠ, αλλά το ενισχύουν»

Το χαλλούμι μπορεί να είναι μόνο ΠΟΠ, ξεκαθαρίζει η Νομική Υπηρεσία

Μετά την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, δεν μπορεί να παράγεται προϊόν με την ονομασία χαλλούμι το οποίο θα έχει διαφορετικές προδιαγραφές από το ΠΟΠ. Ούτε για εξαγωγή του σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Στην πιο πάνω διαπίστωση καταλήγει η Νομική Υπηρεσία, η οποία με γνωμάτευσή της απαντά σε σειρά ερωτημάτων που έθεσε το Υπουργείο Γεωργίας και αφορούν στη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, όπου οι τυροκόμοι επιμένουν να μην παράγουν ΠΟΠ, επικαλούμενοι ότι μπορούν να παράγουν σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα εμπορικά σήματα.

Η Νομική Υπηρεσία εξέτασε τα ερωτήματα μέσα από την υπόθεση «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Vs Βασίλειο της Δανίας» για την παραγωγή «φέτας», η οποία είναι κατοχυρωμένη ως ελληνικό προϊόν.

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ο σχετικός κανονισμός (1151/12) πρέπει να εφαρμόζεται και σε προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες, έστω και αν η ΕΕ δεν έχει συνάψει συμφωνία με τις τρίτες αυτές χώρες.

Επίσης, διαπιστώνει ότι «μετά την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ, δεν δύναται βάσει του ενωσιακού δικαίου να παράγεται προϊόν το οποίο να φέρει την ονομασία χαλλούμι με διαφορετικές προδιαγραφές από τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς που διέπουν το χαλλούμι ΠΟΠ, έστω και αν αυτό προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, γιατί αυτό συνιστά παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/12, από τη Δημοκρατία».

Σημειώνει ότι τα δύο υπουργεία έχουν τη νομοθετική υποχρέωση όπως λάβουν μέτρα για πρόληψη ή παύση χρήσης της ονομασίας «χαλλούμι» για τυρί που παράγεται στη Δημοκρατία και προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές χαλλουμιού ΠΟΠ.

Επιπρόσθετα. η Ν.Υ. αναφέρει ότι «τόσο το εμπορικό όσο και το κοινοτικό σήμα δεν υποκαθιστούν τη λειτουργία της ΠΟΠ, αντιθέτως ενισχύουν τη χρήση της παρέχοντας αντίστοιχη προστασία στην ομάδα παραγωγών που παράγουν χαλλούμι ΠΟΠ, τόσο στη βάση των σημάτων όσο και στη βάση της ΠΟΠ».

Κινδυνεύει να γίνει «generic»

Η Γενική Εισαγγελία σημειώνει ότι αν μια ονομασία που έχει καταχωρισθεί ως ΠΟΠ στην ΕΕ έχει καταστεί γενική (generic) σε τρίτο κράτος με το οποίο η ΕΕ διαπραγματεύεται συμφωνία με σκοπό την προστασία των ΠΟΠ, τότε η διαπραγματευτική ισχύς της Επιτροπής μειώνεται σημαντικά, αφού μπαίνει το αντεπιχείρημα για εξαίρεση του συγκεκριμένου προϊόντος από μια πιθανή συμφωνία.

Όπως επισημαίνει, η εξαγωγή προϊόντος σε τρίτες χώρες που ονομάζεται χαλλούμι αλλά δεν πληροί τις προδιαγραφές ΠΟΠ, συμβάλλει ώστε να καταστεί γενική ονομασία (generic).

Επομένως, καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να μην επιδείξει ανοχή, γιατί «πιθανόν να θεωρηθεί παραβίαση της αρχής καλόπιστης συνεργασίας».

Σήμερα θα γίνει σύσκεψη μεταξύ των Υπουργών Εμπορίου και Γεωργίας για τα επόμενα βήματα.

Γιάννης Κακαρής

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.