Το ΓεΣΥ χρειάζεται βελτίωση και όχι ξήλωµα

  • Συνεχίζονται οι προσπάθειες και εκτός και εντός Βουλής για να αλλάξει η αρχιτεκτονική του Συστήµατος Υγείας
  • Όσοι πολέµησαν το ΓεΣΥ αναζητούν τρόπους να δηµιουργήσουν φυγόκεντρες δυνάµεις

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Νέους τριγµούς στα θεµέλια του ΓεΣΥ προκαλεί η ​​πρόταση νόµου που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ε∆ΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, µε σκοπό µεταξύ άλλων να δοθεί το δικαίωµα σε γιατρούς εκτός του Συστήµατος να συνταγογραφούν φάρµακα εντός ΓεΣΥ.

Η συζήτηση που άνοιξε έφερε και την άµεση αντίδραση, όπως ήταν αναµενόµενο, τόσο από πλευράς ΟΑΥ, αλλά και των γιατρών που είναι ενταγµένοι στο ΓεΣΥ και είχαν παλέψει για τη λειτουργία του.

Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή υπήρξαν αντιδράσεις και από πλευράς οργανωµένων ασθενών, οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούν ρυθµίσεις οι οποίες να δηµιουργούν ασθενείς και γιατρούς δύο ταχυτήτων.

Αύξηση καταχρήσεων και δαπανών από τη συγκεκριµένη πρόταση βλέπει ακόμα και το Υπουργείο Οικονοµικών, αν και το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι «δεν έχει άποψη επί του θέματος»!

Πάντως ένα ερώτηµα που θέτουν οι επηρεαζόµενοι είναι πώς είναι δυνατόν την ώρα που καλείται ο ΟΑΥ να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα των καταχρήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα το ΓεΣΥ, να κατατίθενται προτάσεις όπου οι έλεγχοι θα είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί από αυτούς που ισχύουν σήµερα. Κοινή παραδοχή πάντως είναι ότι όσοι πολέµησαν και έκαναν τα πάντα ώστε να αποτρέψουν τους παρόχους υγείας, τους γιατρούς και τα νοσηλευτήρια να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, σήµερα αναζητούν τρόπους ώστε να τους εξωθήσουν εκτός ΓεΣΥ.

Aνδρέας Παπακωνσταντίνου: Να τεθεί µια γραµµή για να µη δηµιουργούνται φυγόκεντρες δυνάµεις

Θετικά αντικρίζει ο ΟΑΥ αλλαγές που θα διευκολύνουν τον ασθενή ή θα βοηθούν στη βελτίωση του ΓεΣΥ, ωστόσο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση νόµου του προέδρου της Ε∆ΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, µε την οποία προτείνονται δοµικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΓεΣΥ, όπως για παράδειγµα γιατροί εκτός του Συστήµατος να έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν φάρµακα και άλλες εξετάσεις στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, αλλαγές που φαινοµενικά ακούγονται καλές πρέπει να τυγχάνουν µελέτης γιατί στο τέλος της µέρας µπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη πρόταση, ο κ. Παπακωνσταντίνου σηµείωσε ότι αυτή προέρχεται από συγκεκριµένη οµάδα ιατρών που ενώ δεν συµµετέχουν στο ΓεΣΥ και ασκούν κριτική για µη αποτελεσµατικούς ελέγχους, έρχονται να φέρουν µια πρόταση µε την οποία στην ουσία δεν θα µπορεί να υπάρχει αποτελεσµατικός έλεγχος, υπογραµµίζοντας ότι µια τέτοια πρόταση είναι επικίνδυνη. «Εάν σήµερα έχουµε µια δυσκολία να ελέγξουµε τους γιατρούς εντός ΓεΣΥ, πώς θα µπορούµε να ελέγχουµε τους γιατρούς που είναι εκτός ΓεΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σηµείωσε επίσης ότι το Σύστηµα για να έχει τόση συµµετοχή από παρόχους είναι γιατί είναι καθολικό. «Μέσα από τον αυστηρό σχεδιασμό αναγκάστηκαν κάποιοι γιατροί να µπουν, άρα εάν θα διατηρήσει κάποιος γιατρός τα οφέλη του γιατί να µείνει εντός; Και αν σήµερα ξεκινάµε από τη συνταγογράφηση, αύριο πού θα φθάσουµε; Πρέπει να τεθεί µια γραµµή και να µη δηµιουργούµε φυγόκεντρες δυνάµεις ούτε ο ΟΑΥ µπορεί να επιτρέψει να δηµιουργηθούν δύο ταχυτήτων ιατροί και δύο ταχυτήτων ασθενείς. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουµε ένα σύστηµα υγείας µε περιορισµένο αριθµό παρόχων, άρα µπορεί οι ασθενείς να έχουν τη διευκόλυνση για συνταγογράφηση, όµως εντός δεν θα βρίσκουµε παρόχους υπηρεσιών». Εάν λοιπόν αναπτυχθούν φυγόκεντρες δυνάµεις που θα αφήσουν γιατρούς και άλλους παρόχους εκτός Συστήµατος, θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα µε περιορισµένη συµµετοχή, το οποίο δεν θα εξυπηρετεί τους ασθενείς.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επεσήµανε ότι η συγκεκριµένη πρόταση θα αποδυναµώσει τους ελέγχους στο ΓεΣΥ, εξηγώντας ότι οι γιατροί εκτός του Συστήµατος δεν θα έχουν κανένα λόγο να λογοδοτούν στον ΟΑΥ.

Ερωτηθείς σχετικά µε βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν εντός ΓεΣΥ, ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στο ζήτηµα των καταχρήσεων που είναι και το κύριο θέµα.

«Επιβάλλεται να προχωρήσουµε µε µέτρα όπως την αντιµετώπιση των καταχρήσεων και τη βελτίωση του Συστήµατος, να θεσπίσουµε κάποιους κανόνες όσον αφορά τη συνταγογράφηση και ήδη αναπτύξαµε συνεργασίες µε πανεπιστήµια στην Κύπρο και µε διεθνούς φήµης ινστιτούτα του εξωτερικού προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ανδρέας Χρυσάνθου: Ενέργειες από κάποιους για να ξηλωθεί το ΓεΣΥ

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το ΓεΣΥ είναι οι καταχρήσεις και ο µη αποτελεσµατικός έλεγχος, σηµειώνει ο εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ιδιωτών Ιατρών Συµβεβληµένων µε το ΓεΣΥ (ΣΙΣ-ΓεΣΥ), Ανδρέας Χρυσάνθου, διερωτώµενος πώς θα µπορεί ο έλεγχος αυτός να επεκταθεί σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση Σιζόπουλου για συνταγογράφηση από ιατρούς εκτός ΓεΣΥ. Τόνισε επίσης ότι µε µια τέτοια ρύθµιση υπάρχει και ο κίνδυνος µεγάλος αριθµός γιατρών να αποχωρήσουν από το Σύστηµα αφού θα µπορούν να ενεργούν και εντός και εκτός, µε αποτέλεσµα το ΓεΣΥ να ξηλωθεί.

«Το θέµα των καταχρήσεων είναι από τα προβλήµατα που επηρεάζουν σήµερα το ΓεΣΥ και απαιτούµε να βρεθούν λύσεις, να µειωθούν οι καταχρήσεις. Αυτό είναι αίτηµα και των “σωστών” ιατρών. Άλλωστε όταν γίνονται καταχρήσεις δεν επηρεάζονται µόνο οι ασθενείς, αλλά και οι γιατροί της ειδικότητας, αφού πέφτει η µονάδα αποζηµίωσης. Όπου γίνονται σπατάλες, καταχρήσεις, ο ΟΑΥ πρέπει να τα εντοπίσει και να ληφθούν µέτρα αν και είναι δύσκολο να τεκµηριωθούν οι καταχρήσεις και να συνεχίσουν µετά µε µέτρα για να σταµατήσουν. Σίγουρα έχουν ληφθεί µέτρα χωρίς να γνωρίζουµε δεδοµένα, όµως αυτή η διαδικασία προχωρά αργά. Έχουν γίνει συµφωνίες για τα πρωτόκολλα, έχουν εµπλακεί και οι επιστηµονικές εταιρείες, κάποιες περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Όµως θα πρέπει και οι γιατροί να εµπλακούν περισσότερο στα θέµατα πρωτοκόλλων και διαδικασιών. Πρέπει το φαινόµενο αυτό να µειωθεί και σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους που και εκεί πολλές φορές υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις για να γίνονται ένα σωρό αχρείαστες εξετάσεις».

Ερωτηθείς για το εάν κάτι τέτοιο θα φέρει και αύξηση των συνταγογραφήσεων ο Ανδρέας Χρυσάνθου επισηµαίνει πως σε ό,τι αφορά τις συνταγογραφήσεις για φάρµακα όταν γίνεται η σωστή διάγνωση εκεί δεν υπάρχει πρόβληµα. Ωστόσο, παρατηρούνται καταχρήσεις σε αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις κ.λπ., καθώς και υπερβολή σε παραπεµπτικά από προσωπικούς γιατρούς σε ειδικούς κατόπιν απαιτήσεων των δικαιούχων. «Και εδώ ακριβώς τίθεται και το θέµα µε την πρόταση για συνταγογράφηση από γιατρούς εκτός ΓεΣΥ και αυτό συνδέεται µε δύο τρόπους. ∆εν µπορεί να γίνει έλεγχος στους γιατρούς εκτός ΓεΣΥ όταν είναι τόσο δύσκολο να γίνει έλεγχος στους γιατρούς εντός ΓεΣΥ. Όσοι επιθυµούν θα µπορούσαν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ για να εξυπηρετηθούν και οι ασθενείς τους. ∆εν µπορείς να κινηθείς ανάποδα, τότε θα αρχίσει το ξήλωµα».

Ανάµεσα στους στόχους τέτοιων ενεργειών, σύµφωνα µε τον κ. Χρυσάνθου, είναι το σύστηµα από µονοασφαλιστικό να καταλήξει σε πολυασφαλιστικό, δηλαδή να µεταφερθούν πόροι από το ΓεΣΥ στον ιδιωτικό τοµέα.

ΟΣΑΚ: Βόµβα στα θεµέλια του ΓεΣΥ η πρόταση Σιζόπουλου

Με τοποθέτηση του προέδρου της, Μάριου Κουλούµα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και η Οµοσπονδία Συνδέσµων Ασθενών Κύπρου τάχθηκε ενάντια στην πρόταση Σιζόπουλου, χαρακτηρίζοντάς την ως «βόµβα στα θεµέλια του Συστήµατος».

Ο κ. Κουλούµας δήλωσε ακόµα ότι η πρόταση δηµιουργεί ασθενείς δύο ταχυτήτων, θέτει σε κίνδυνο το Σύστηµα αφού δεν θα είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου και ανοίγει το δρόµο και για άλλες παρεµβάσεις, οι οποίες στο τέλος θα οδηγήσουν σε πολυασφαλιστικό σύστηµα, κάτι το οποίο το οργανωµένο κίνηµα των ασθενών δεν µπορεί να αποδεχτεί.

∆ήλωσε ακόµα ότι η πρόταση αποτελεί ένδειξη της συνεχούς προσπάθειας για εκτροχιασµό της µεγάλης αυτής µεταρρύθµισης, µετατρέποντας το εθνικό σύστηµα υγείας σε ένα σχέδιο επιδότησης υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Κουλούµας ανέφερε ότι στο ΓεΣΥ έχουν ενταχθεί περίπου 2.800 γιατροί που αντιστοιχούν στο 55%, ενώ περίπου 100 γιατροί παραµένουν εκτός. ∆ιερωτήθηκε δε ποια βελτίωση θα φέρει µια τέτοια αλλαγή, από τη στιγµή που ο αριθµός των γιατρών που είναι εκτός του συστήµατος είναι πολύ µικρός. Αντίθετα, υποστήριξε, «θα αναγκαστούµε να λειτουργούµε ένα παράλληλο σύστηµα υγείας και θα δηµιουργήσουµε ασθενείς δύο ταχυτήτων, γεγονός το οποίο θα επιτείνει τα προβλήµατα παρά να τα λύσει».

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.