Το ΓεΣΥ ήλθε για να μείνει!

Του Γιώργου Τ. Γεωργίου*

Το Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓεΣΥ), όπως τονίστηκε πολλές φορές, αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις του λαού µας στην ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Ήταν και είναι φυσικό οι δυνάµεις που αντιδρούσαν και κυρίως τα µεγάλα συµφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών και το µεγάλο κεφάλαιο ότι θα αντιδρούσαν γι’ αυτή τη µεταρρύθµιση, όπως είναι φυσικό ότι θα συνεχίζονταν οι αντιδράσεις και µετά την εφαρµογή του. Είναι επίσης γεγονός ότι οι δυνάµεις που ήταν απέναντι στο ΓεΣΥ θα συνέχιζαν την υπόσκαψή του και θα απεργάζονταν τρόπους, µέσα και άλλες δολοπλοκίες για τον εκτροχιασµό του.

Κανένας συµβιβασµός δεν µπορεί να γίνει, ούτε µε τον αλληλέγγυο χαρακτήρα του ΓεΣΥ ούτε µε την καθολικότητα του. ΓεΣΥ πολλών ταχυτήτων δεν είναι ΓεΣΥ. Ούτε ΓεΣΥ για τους λίγους, τους έχοντες και κατέχοντες, που θα ρίχνει τα φτωχά λαϊκά στρώµατα στα βράχια. Αντίθετα, τα ευκατάστατα και πλούσια στρώµατα χρειάζεται να βάλουν περισσότερη ράχη για την εφαρµογή και λειτουργία του.

∆υστυχώς, όπως από την αρχή τα µεγάλα συµφέροντα και οι ασφαλιστικές βρήκαν συµµάχους σε πολιτικές δυνάµεις και κυρίως τους κυβερνώντες και τον ∆ΗΣΥ, όπου ναρκοθετούσαν την προώθηση της µεταρρύθµισης, το ίδιο συµβαίνει και σήµερα, όπου όσοι δεν πίστεψαν στο χαρακτήρα του ανθρώπινου ΓεΣΥ, του βάλλουν από παντού.

Θέλω να θυµίσω ότι την επόµενη µέρα της απόφασης για προώθηση της µεταρρύθµισης του ΓεΣΥ στο Προεδρικό, το Υπουργείο Οικονοµικών απόστειλε επί Υπουργίας Χάρη Γεωργιάδη, επιστολή στην Επιτροπή Υγείας όπου διαφωνούσε µε την προώθηση της µεταρρύθµισης. Το ίδιο κατά καιρούς συνέβηκε µε διάφορους πολιτικούς παράγοντες, όπου µιλούσαν για «µίνι ΓεΣΥ» και άλλους που επιχειρούν καθηµερινά να βάλουν το πολυασφαλιστικό από την πίσω πόρτα.

Η απόφαση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη να διορίσει τον κ. Αγαθαγγέλου, πρόεδρο του ΠΙΣ, στο ∆.Σ. ΟΑΥ, είναι µέρος αυτής της προσπάθειας που στοχεύει στο ροκάνισµά του. ∆εν είναι καθόλου τυχαία η ευρύτερη στήριξη από την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ. Πού είναι οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου, το ∆ΗΣΥ, το ∆ΗΚΟ, η Ε∆ΕΚ; Μόνο το ΑΚΕΛ στέκεται ακλόνητο και υπερασπίζεται ως κόρη οφθαλµού το ΓεΣΥ και τον καθολικό χαρακτήρα του.

Προκύπτουν σοβαρά ερωτηµατικά για τον ετσιθελισµό των κυβερνώντων να επιµένουν σ’ ένα διορισµό που προκαλεί ολόκληρη την κοινωνία και θέτει κινδύνους στην οµαλή πορεία του ΓεΣΥ. Για παράδειγµα:

1. Ο Νόµος ορίζει ότι κανένας πάροχος Υπηρεσιών Υγείας δεν µπορεί να συµµετέχει στο ∆.Σ. του ΟΑΥ. Γιατί αυτός ο διορισµός;

2. Πώς γίνεται ο ΠΙΣ βάσει του νόµου να διαβουλεύεται µε τον ΟΑΥ για ζητήµατα που αφορούν γιατρούς και από την άλλη να αποφασίζει γι’ αυτά που διεκδικούν οι γιατροί;

3. Η πρόεδρος της Επιτροπής για το Ασυµβίβαστο, κ. Ηλιάνα Νικολάου, µίλησε για ανάγκη διερεύνησης του θέµατος.

Είναι ξεκάθαρο, λαµβάνοντας υπόψη την αγανάκτηση του λαού, τις διαµαρτυρίες της Κοινωνικής Συµµαχίας, ότι η µόνη θεραπεία είναι η ανάκληση του διορισµού του κ. Αγαθαγγέλου στο ∆.Σ. του ΟΑΥ. Το θέµα ασφαλώς και δεν είναι προσωπικό, ούτε έχει να κάνει µε προβλήµατα που ταλανίζουν το ΓεΣΥ. Είναι κυρίως θέµα ζωτικής σηµασίας και αφορά την ίδια την ύπαρξή του. Το ΓεΣΥ ήλθε για να µείνει και ο λαός θα λειτουργήσει ως οδοστρωτήρας σ’ όσους επιβουλεύονται το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του.

Ούτε γινάτια χρειάζονται ούτε εµµονές, πολύ περισσότερο «δούρειοι ίπποι» µε σκοπό την αποκαθήλωση και αποδόµηση του ΓεΣΥ. Ας αποδείξουµε ως πολιτικό σύστηµα και ως κοινωνία ότι αυτό που προέχει σήµερα είναι η διαφύλαξη του ΓεΣΥ, γιατί αποτελεί πραγµατικά τη µεγαλύτερη µακροπρόθεσµη επένδυση ζωής.

Το ΑΚΕΛ θα παραµείνει εµπροσθοφυλακή υπεράσπισης της µεγάλης αυτής κοινωνικής κατάκτησης, θα συνεχίσει να υπηρετεί τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, τους ηλικιωµένους και τους ασθενείς και µε δηµιουργικό και με εποικοδοµητικό τρόπο θα εργαστεί για να παραµείνει το ΓεΣΥ στις ράγες, χωρίς κανένα εκτροχιασµό. Γιατί ακριβώς για το ΑΚΕΛ και Λαϊκό Κίνηµα είναι ζήτηµα ζωής!

Υ.Γ.: Το άρθρο αυτό γράφτηκε κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας όπου ελάµβαναν χώραν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. ∆εν γνωρίζω το αποτέλεσµα. Το σίγουρο είναι ότι το γυαλί ράγισε. Πλέον θα χρειαστεί χρόνια θεραπείας. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδης και ο ∆ΗΣΥ θα έχει και σ’ αυτό το θέµα ασήκωτες ευθύνες. Ο αυταρχισµός και η αλαζονεία πληρώνεται πολύ ακριβά.

* Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.