Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ευελπιστεί σε θετική εξέλιξη στην Κομισιόν για το νέο γήπεδο Λεμεσού

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της συζήτησης στη Βουλή αρχές Σεπτεμβρίου, για το νέο γήπεδο Λεμεσού, έχει ήδη προβεί σε κοινοποίηση του θέματος στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14/12/2022, μαζί με σχετικά στοιχεία, τα οποία παρελήφθησαν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, επί του παρόντος, η επικοινωνία του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζεται και ευελπιστεί στη θετική εξέλιξη του θέματος στη βάση γνωμάτευσης του Γραφείου το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο εγκρίσεων που παραχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνει όμως ότι η διαδικασία ενδέχεται να είναι χρονοβόρα με αρκετές περιπτώσεις να ξεπερνούν τον έναν χρόνο.

Για σκοπούς ιστορίας, το Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει ότι η συζήτηση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2014 με διαφορετικά δεδομένα τα οποία άλλαξαν στη πορεία και ως εκ τούτου η επικοινωνία της Αρμόδιας Αρχής, του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έληξε στις 25/9/2018, χωρίς να εξεταστεί το θέμα της διαχείρισης του γηπέδου.

Τελικά στις 3/3/2022 στάληκε από τον ΚΟΑ στο Γραφείο της Εφόρου, η συμφωνία χρήσης/διαχείρισης/συντήρησης του γηπέδου για γνωμάτευση, ενώ η ανέγερση του γηπέδου είχε ήδη αρχίσει από τον ΚΟΑ σε κρατική γη, με ορίζοντα αποπεράτωσης τον Αύγουστο 2022, και προνοούσε την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία όπου μέτοχοι ήταν τα τρία τοπικά σωματεία ποδοσφαίρου.

Βάσει τούτου, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε στοιχείο ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στη πολυσέλιδη και πολυδιάστατη  γνωμάτευση του ημερ. 24/5/22 μεταξύ άλλων, παρέθεσε όλους τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τους Κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία με τη λήψη και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα  ανέφερε την σημαντικότητα υπολογισμού του αγοραίου μισθώματος βάσει των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, ούτως ώστε ο υπολογισμός του αγοραίου μισθώματος από τον εγνωσμένου κύρους οργανισμό να καταλήγει σε αγοραίο μίσθωμα με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που θα κατέληγε μια πιθανή ανοιχτή διαδικασία προσφορών υπό τους όρους και συνθήκες της αγοράς, επέστησε την προσοχή σε άλλα επιμέρους θέματα λειτουργίας, πολιτικής χρεώσεων, διαδικασιών και χρήσης για να εφαρμόζονται διαφανείς διαδικασίες και για να αποφευχθεί η προνομιακή τιμολόγηση και η προνομιακή χρήση από τις τοπικές ομάδες -χρήστες, αφού οι τοπικές ομάδες ήταν μέτοχοι της εταιρείας.

Τόνισε, καταληκτικά, ότι η υπόθεση θα έπρεπε να κοινοποιηθεί στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομική ασφάλεια, κυρίως λόγω του ότι δεν ακολουθήθηκε η ανοιχτή διαδικασία προσφορών.

Βάσει των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, το Γραφείο σημειώνει ότι γίνεται αντιληπτό πως δεν ήταν δυνατόν να  ληφθεί σχετική έγκριση από την ΕΕ για τη χρήση του γηπέδου πριν την αποπεράτωση του με καταληκτική πλέον ημερομηνία αποπεράτωσης τον Οκτώβριο 2022.

Αναφέρεται επίσης ότι το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας,  επικοινώνησε με την ΕΕ στις 19/10/2022, και έλαβε σχετική συγκατάθεση/έγκριση   στις 31/10/2022, όπου επέτρεπε τη λειτουργία/χρήση του νέου γηπέδου Λεμεσού, πριν την κοινοποίηση στην ΕΕ για  λόγους ασφαλείας, αλλά υπό τον όρο να γίνει ανάκτηση σε περίπτωση που διαφανεί κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης ότι πρόκειται για  παράνομη κρατική ενίσχυση.

Το Γραφείο αναφέρει ότι δεν περιορίστηκε μόνο στη πιο πάνω έγκριση, ούτε και στο περιεχόμενο της κοινοποίησης στην ΕΕ στις 14/12/2022. Αντιθέτως, μετά την κοινοποίηση ακολούθησαν δύο τηλεδιασκέψεις με την ΕΕ, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ, η πρώτη στις 13/1/2023 όπου η ΕΕ ζήτησε διευκρινίσεις για να κατανοήσει τα δεδομένα της υπόθεσης, τα οποία απαντήθηκαν γραπτώς από τον ΚΟΑ στις 31/1/2023, και στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη στις 6/2/2023 όπου συμφωνήθηκε, κατόπιν εισήγησης της ΕΕ, να ακολουθηθεί η διαδικασία της προ-κοινοποίησης καθώς αυτό επιτρέπει μια ανοιχτή και πιο ευέλικτη προσέγγιση του θέματος από μέρους της ΕΕ για επικοινωνία με τα κράτη μέλη, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πέραν της προαναφερόμενης επικοινωνίας του Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων  είχε και επικοινωνία και με τον  Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, προστίθεται και σημειώνεται ότι το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων φρόντισε και έδωσε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις εγγράφως σε ερωτήματα και/ή προβληματισμούς του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή.

Διευκρινίζει ότι παρά ταύτα, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας επικοινώνησε απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς σχετική κοινοποίηση του Γραφείου, και παρέθεσε τις δικές του απόψεις γραπτώς, αναφερόμενος κυρίως στη επιλογή του ετήσιου μισθώματος και στην απόδοση, “τη στιγμή που σε αυτό το στάδιο για τη συγκεκριμένη υπόθεση αποκλειστική αρμοδιότητα για εξέταση του θέματος έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία, αξίζει να σημειωθεί, είχαν αποσταλεί από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με αμεσότητα και διαφάνεια, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μελέτες, εκθέσεις κ.ά. για αξιολόγηση του θέματος”.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy