Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα της Κύπρου έχουν τώρα την ευκαιρία να αναδείξουν τα επιτεύγματά τους, μέσα από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020», που προκήρυξε για ακόμη μία χρονιά το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Στόχος του Διαγωνισμού, ο οποίος εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, είναι η εμπλοκή νέων επιστημόνων, από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε ερευνητικές δραστηριότητες και η προβολή του έργου τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, με εξαίρεση τους υποψήφιους διδάκτορες. Μέσα από τον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις, υποβάλλοντας εργασίες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών σε θέματα σχετικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά ενδιαφέροντά τους.

Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής (Life Sciences), Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering) και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities). Νικητές θα αναδειχθούν όσοι εξασφαλίσουν την υψηλότερη βαθμολογία για κάθε θεματική ενότητα, μέσα από ειδική διαδικασία αξιολόγησης, ενώ οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Στους νικητές θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία, συνολικού ύψους €9,000.

Επιπρόσθετα, μέσα από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό «ΦΟΙΤΩ», οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, αναπτύσσοντας, μεταξύ άλλων, ικανότητες επικοινωνίας, αναζήτησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας και των πηγών της. Παράλληλα, επιδιώκεται η επαφή τους με τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης, η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος καθώς και η αναγνώριση των ωφελημάτων που προκύπτουν από την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή ζωή.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερευνητικών εργασιών ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2020. Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα με τη χρήση του σχετικού Εντύπου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ καθώς και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ www.research.org.cy.