Μέσα από Διαγωνισμό Φωτογραφίας για το περιβάλλον και την καθημερινή δραστηριότητα της περιοχής.

Πρωτότυπους και ελκυστικούς τρόπους για ανάδειξη και προβολή της περιοχής του επιλέγει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, με την εμπλοκή μάλιστα των ίδιων των δημοτών, αλλά και ευρύτερα του κοινού. Σε  αυτά τα πλαίσια πολιτικής εντάσσεται και ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός που ήδη έχει προκηρυχθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Λεμεσού της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου.

Κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο «Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές δρόμου», καλούνται επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι να αποτυπώσουν μέσα από το φακό τους, σκηνές από το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής.

«Μέσα από αυτές τις σκηνές δρόμου θα μπορούσε να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική, ο χαρακτήρας, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολίες των δημοτών, καθώς και οι πλούσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος μας», αναφέρει ο δήμαρχος Μαρίνος Κυριάκου εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, δεδομένου ότι η «φωτογραφία δρόμου» αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες στην τέχνη της φωτογραφίας, θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες, ενηλίκων και μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ορίστηκε η Τετάρτη 2 Μαΐου 2018. Θα δοθούν τρία χρηματικά βραβεία και πέντε έπαινοι σε κάθε κατηγορία. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΦΕΚ (www.cpc.com.cy) και την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Αθανασίου (www.agiosathanasios.org.cy).