Το κόλπο του Ζοππόβορτου

Του Πατρίκιου Παύλου

Ενας καλός μου φίλος μου διηγήθηκε την πιο κάτω ιστορία που θέλω να σας τη μεταφέρω αυτολεξεί. Ακούστε την:

Πριν θκυό τρεις νύχτες είδα έναν όρομα που θέλω να τ’ ακούσουν ούλλοι.

Είδα στον ύπνο μου πως ήμουν καλλικάς, δηλαδή η δουλειά μου ήτουν να καλλικώννω αππάρους. Το χωρκό που εμείνισκα, με τη γεναίκα τζαι τα κοπελλούθκια μου, ήτουν πα στα βουνά. Οι δουλειές επηαίνναν καλά, έφκαλλα καλόν μεροκάματο, ετάιζα την οικογένεια τζι’ εκατάφερνα να φυλάω τζαι λλία ριάλια για τα υστερινά μας. Αππάρους για καλλίκωμαν εφέρναν μου όι μόνον οι χωρκανοί αλλά που ούλλην την Κύπρο, ακόμα τζαι που το εξωτερικό. Είχα τζαι θκυό μισταρκούς τζι’ επλέρωννα τους καλά, χαλάλι των παιδκιών, γιατί είχαν τζαι τζείνοι κοπελλούθκια ν’ αναγιώσουν.

Σαν ήτουν ούλλα όμορφα τζι ωραία, μιαν καλήν ημέραν ήρταν ούλλα πούκουππα. Εσταματήσαν να φέρνουν αππάρους που το εξωτερικό για καλλίκωμα, οι πλούσιοι που την πόλη εσυναχτήκαν μες την πέτσαν τους, οι χωρκανοί άλλοι εχάσαν τες δουλιές τους τζαι άλλους επνίξαν τους τα γρέη, το τελευταίο πράμα που εσκέφτουνταν ήτουν να φέρουν τους αππάρους τους για καλλίκωμαν ή να πλερώσουν τζείνα που μου γρωστούσαν.

Αφού ούλλα επηαίνναν που το κακό στο σιειρόττερο, αποφάσισα τζαι πήα στον δάσκαλο του χωρκού να του πω τον πόνο μου για να με συμβουλέψει. Ο δάσκαλος λαλεί μου, ένεν δουλειά δική μου τούντα πράματα, να φωνάξεις τον κύριο Χαράλαμπον, πούσιει το χάνιν στην πόλη. Τζείνος εν γραμματιζούμενος τζι έν να σου πει είντα να κάμεις. Ακρόστηκα του τζαι φώναξα τον κύριο Χαράλαμπο.

Ηρτεν κουστουμαρισμένος με μια κρεβάταν ουρανιά, έκατσεν καρτζιήν μου τζαι λαλεί μου, πε μου κύριε Ζοππόβορτε είντα προβλήματα έσιεις. Ακούτε είντα του λάλουν τζ’ είντα μου απάνταν.

Ζ : Εν παν καλά οι δουλειές μου κ. Χαράλαμπε.

Χ : Εν ο παλιομούχταρος που φταίει.

Ζ : Εν φέρνουν αππάρους που το εξωτερικό για καλλίκωμα.

Χ : Εν ο παλιομούχταρος που φταίει.

Ζ : Οι χωρκανοί εν βαστούν να πλερώσουν για τα καλλικώματα τζιαι εν πλερώννουν τζείνα που γρωστούν.

Χ : Εν ο παλιομούχταρος που φταίει.

Ζ : Ο γραμματέας της συνεργατικής, εν κανεί που μου έφαε τα ριάλλια που του έδωκα να μου φυλάξει, εν κανεί που με κάλαρε να τον βάλω συνέταιρο στη δουλειά χωρίς να βάλει μπακκίρα, εν μου θκιά ούτε δανεικά να δω τη φτώσειαν μου τζι έβαλεν ομπρός να μου πουλήσει τζαι το σπίτι τζαι τα μάλια μου.

Χ : Είπα σου εν ο παλιομούχταρος που φταίει για ούλλα κύριε Ζοππόβορτε.

Εσκέφτηκα που μέσα μου, ο παλιομούχταρος είντα φταίει ο κακορίζικος, αφού επάσκισεν, ό,τι επέρναν που το σιέρι του έκαμέν το. Οπου είσιεν εκκλησιάν τζαι μοναστήριν εγύρισέν το, άψεν λαμπάδες σ’ ούλλους τους αγίους τζιαι τες παναΐες, τζαι στην αγία μαύρην επήεν τζαι στην αγία κότσιηνην, αν τζαι ο ίδιος έν τα πήαιννεν τζαι πολλά καλά με τους παπάες τζαι τους καλόηρους. Εσιώπησα όμως τζι έν είπα τίποτε του κυρίου Χαράλαμπου. Εγιώ, ένας ζοππόβορτος αγράμματος, είντα καρτζιηλλίκιν είχα να αντιμιλήσω νου γραμματιζούμενου. Είπα του μόνον, τωρά που μου είπες ποιος ηφταίει κύριε Χαράλαμπε, πε μου τζαι είντα πον να κάμω.

Αρωτά με, κρατάς βιβλία κύριε Ζοππόβορτε; Εξήγα μου τζι εν εκατάλαβα λαλώ του. Γράφεις πούποτε τες εισπράξεις τζαι τα έξοδά σου; λαλεί μου. Επήα τζι έφερα το δεφτέρι που γράφω που τη μια τες εισπράξεις τζαι που την άλλην ό,τι ριάλια πλερώνω. Εκατσεν τζι εθώρεν τα κάμποσην ώρα τζαι στο τέλος λαλεί μου, άκου κύριε Ζοππόβορτε προσεχτικά τι θα κάμεις.

* Θα θκιώξεις τον ένα που τους θκυό μισταρκούς, τη δουλειά σου κάμνεις την τζαι με τον ένα.

• Του άλλου μισταρκού πον να μείνει θα του κόψεις τον μιστόν τζαι θα του θκιάς τα μισά.

• Θα κοτσιανιάσεις το σπίτι τζι ό,τι μάλια έσιεις πάνω στον γραμματέα της συνεργατικής, να σου ξοφλήσει κάμποσο που το χρέος τζιαι ό,τι μείνει να του το πλερώνεις με δόσεις.

• Θα πεις του γιου σου του μεγάλου που σπουδάζει στο εξωτερικό, να παραιτήσει τες σπουδές τζαι να πιάει καμιά δουλειά να φκάλλει μεροκάματο τζαι να μεν σου ζητά εσένα.

• Τον γιο σου τον μιτσίν να τον ιφκάλεις που το σκολείο, τζαι να τον πέμπεις να θκιακωνά λλίο πόξω που την εκλησιάν για να βοηθά στα έξοδα του σπιθκιού, ώσπου να τα καταφέρει να πάει τζαι τούτος στο εξωτερικό για να δουλέψει.

• Αμα γρειαστείς γιατρόν ένεν ανάγκη να έρκεσαι στην πόλη, γιατί τον γιατρόν εθκιώξαμεν τον που το νοσοκομείο. Να πηαίννεις στην Ευτερπούν την χωρκανήν σου να σου θκιά κανένα βοτάνι.

Εμεινα ξερός, αμμά είντα ήτουν να κάμω, ιστέρ ιστεμές, λαλεί τζι ο φίλος μου ο Μεμμέτης, έκαμα όπως μου παράντζιειλεν ο κύριος Χαράλαμπος.

Υστερις που κάναν θκυό μήνες έρκεται πάλαι στο χωρκόν τζαι ζητά μου να του δώσω το δεφτέρι. Εθώρεν το κάμποσην ώρα τζαι κάθε λλίον έσσιεν την κκελλέν του. Στο τέλος επετάχτην πάνω τζι ήτουν να πετάσει που την χαράν του. Μπράβο κύριε Ζοππόβορτε λαλεί μου. Εκαταφέραμέν τα. Θωρείς είντα ωραία που εσωζιάσαμεν τα οικονομικά σου; Τούτο το σκέδιο που εφαρμόσαμεν θα το πέψουμε στην Ευρώπη να το πατεντάρουμεν. Το όνομα του σκεδίου θα το φκάλουμε: «Το κόλπο του Ζοππόβορτου» τζιε στα Εγγλέζικα (κατά ελεύθερη μετάφραση)…… «success story».

Που τη σικκίρτισή μου εξύπνησα βουττημένος μες στο δρώμα. Μόλις έφερα τον νου μου λαλώ της γεναίκας, που με θώρεν ξισκοπισμένη, «ρε γεναίκα ευτυχώς που ήταν όνειρον, ευτυχώς που έν είμαι εγιώ ο Ζοππόβορτος».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.