Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου διευκρινίζει τη διαδικασία για καταγγελίες κακοποιήσεων ζώων

To Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν κακομεταχειρίσεις με το ίδιο σθένος στους αστυνομικούς σταθμούς (ή στις κτηνιατρικές υπηρεσίες) και εάν και εφόσον διαπιστώσουν ότι η καταγγελία τους δεν βρήκε ανταπόκριση, τότε και μόνο τότε να απευθύνονται στον κατάλογο με τα μέλη του αστυνομικού σταθμού, τα οποία αποτελούν σημεία επαφής, για παρακολούθηση των θεμάτων που προκύπτουν από τυχόν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και για τη διαχείριση καταγγελιών σε κάθε Επαρχιακή Αστυνομική Διεύθυνση.

Στη σχετική ανακοίνωση το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου διευκρινίζει ότι η νέα επικαιροποιημένη λίστα των αξιωματικών της Αστυνομίας σε κάθε επαρχία δεν ορίστηκαν για να λαμβάνουν καταγγελίες για κακομεταχειρίσεις ζώων, αλλά για να απευθύνονται σε αυτούς ώστε να επιληφθούν καταγγελιών που έγιναν πρώτα σε αστυνομικούς σταθμούς και οι καταγγελίες δεν βρήκαν την ανάλογη ανταπόκριση ή δεν έχουν ικανοποιηθεί από αυτήν την ανταπόκριση.