Το κράτος επέδειξε ολιγωρία στην ενίσχυση με εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης

Το κράτος επέδειξε ολιγωρία στο θέμα της ενίσχυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η Μονάδα Πτητικών Μέσων να μη διαθέτει ούτε τα απαραίτητα μέσα, ούτε το απαιτούμενο προσωπικό και οι ανάγκες να καλύπτονται με αγορές υπηρεσιών, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΌπως καταγράφεται στην έκθεση, ένεκα της ολιγωρίας και των στενών χρονικών περιθωρίων, το 2020, το κράτος αναγκάστηκε να προβεί και πάλι, ως προσωρινή λύση του προβλήματος, στην αγορά υπηρεσιών, για εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό το κράτος θα δαπανήσει, το 2020 και 2021, ποσό €2.813.748 για την αγορά υπηρεσιών δύο αεροπλάνων για περίοδο έξι μηνών κάθε έτος.

Επίσης σημειώνεται ότι με βάση τα υπολογιζόμενα ποσά «ενδεχομένως να πετύχαινε τη μόνιμη κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με την απόκτηση με αγορά ή με ενοικιαγορά τριών πυροσβεστικών αεροπλάνων και με πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού».

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό που να χειρίζεται τα πτητικά μέσα και έτσι αγοράζουμε υπηρεσίες από ιδιώτες, ενώ για την περίοδο μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 ήταν πρακτικά αδύνατο να αξιοποιούνταν πλήρως τα δύο αεροπλάνα, εφόσον το Τμήμα διέθετε μόνο ένα χειριστή.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.