Πρώτη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο

“Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ορθή ισορροπία μεταξύ της συνέχισης της «Ανοικτής Επιστήμης και Καινοτομίας» και της διασφάλισης των συμφερόντων της κοινωνίας και των λαών της Ένωσης. Γι’ αυτό η ερευνητική ατζέντα θα πρέπει να διαμορφωθεί δίνοντας προτεραιότητα στα προγράμματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και όχι σε αυτά που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών, ώστε να υπάρξουν κοινωνικά οφέλη. Ταυτόχρονα δε πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα δεδομένα και οι γνώσεις που θα παράγονται από έργα, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα είναι προσβάσιμα από όλους”.

Αυτά τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας. Θέμα της συζήτησης ήταν η Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του.

Μιλώντας ως σκιώδης εισηγητής της έκθεσης και συντονιστής εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κος Συλικιώτης υπογράμμισε πως όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, έχοντας τώρα και την εμπειρία του προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα πρέπει να επιδιώξουμε βελτιώσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια, και δίκαια διαμορφωμένες ομάδες αξιολόγησης με εκπροσώπους από όλα τα κράτη. Όπως εξήγησε, στόχος πρέπει να είναι να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες που υπήρχαν μέχρι σήμερα όσον αφορά την πρόσβαση των χωρών στη χρηματοδότηση.

Ο κος Συλικιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην συμμετοχή των τρίτων χαρών, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος ώστε να αποφευχθούν κρούσματα του παρελθόντος όπου μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 χρηματοδοτούνταν φορείς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.