Το Νομικό πλαίσιο του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι παράμετροι του σχεδίου παραμένουν όπως αυτές είχαν εγκριθεί χωρίς μεταβολή, τον περασμένο Νοέμβριο.

Την ανάληψη υλοποίησης αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το πρώτο βήμα εφαρμογής θα γίνει τον Ιούλιο, με τη συμμετοχή των τραπεζών και οι Φορείς Διαχείρισης Δανείων.

Το Σεπτέμβριο θα αρχίσει σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό η υποβολη αιτήσεων από τους δικαιούχους και τον Δεκέμβριο ξεκινούν οι πληρωμές