Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενισχύουν τη συνεργασία τους

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που καλύπτουν ακαδημαϊκά, ερευνητικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα και με παράλληλη παροχή διευκολύνσεων προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κάθε Πανεπιστημίου για επίτευξη των παραπάνω στόχων. Το Μνημόνιο υπέγραψαν τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, και ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης του Α.Π.Θ.

Συγκεκριμένα, με το Μνημόνιο εκφράζεται η βούληση των δύο ιδρυμάτων να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους στους τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, της έρευνας και της καινοτομίας, του πολιτισμού, της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα καλών πρακτικών και της κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των επιστημονικών πεδίων των δύο Πανεπιστημίων, η προώθηση και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η υποστήριξη των επιστημονικών ανταλλαγών και φιλοξενίας μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και φοιτητών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Προβλέπεται επίσης η προαγωγή του θεσμού της κατάρτισης και επιμόρφωσης επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των δύο Πανεπιστημίων και η συνέργεια μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων για την προώθηση και υλοποίηση έργων Πολιτισμού

Ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε μετά την υπογραφή του Μνημονίου: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκη, του  μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου με μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας, επιβεβαιώνει και τυπικά την αγαστή και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Με το μνημόνιο αυτό τίθενται πλέον μόνιμα και δυνατά θεμέλια για παραπέρα και μακροπρόθεσμη προαγωγή αυτής της συνεργασίας, σε όλους τους τομείς, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό και από τις δύο Πανεπιστημιακές κοινότητες με σκοπό το αμοιβαίο όφελος αλλά και το κοινωνικό όφελος γενικότερα, ιδιαίτερα σήμερα όπου η εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο αλλά και μια σύγχρονη κοινωνία».

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, επεσήμανε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Frederick συσφίγγει τις σχέσεις και εντείνει τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, στο πλαίσιο αφενός μεν της στρατηγικής διεθνοποίησής του και αφετέρου της ενίσχυσης και εμβάθυνσης των ισχυρών μακραίωνων ιστορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη υπογράψει τέσσερις Συμφωνίες με Κυπριακά Πανεπιστήμια, και με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου αυξάνεται ο αριθμός τους σε πέντε. Το Μνημόνιο επισημοποιεί τις υφιστάμενες δράσεις μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, παρέχοντας τη βάση για πιο εποικοδομητικές συνεργασίες προς όφελος των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του ευρύτερου πανεπιστημιακού χώρου και στα δύο Πανεπιστήμια.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.