Το Πανεπιστήμιο Frederick μέλος του ευρωπαϊκού έργου ACT-on-gender για την ισότητα των φύλων

Σε μία από οκτώ Κοινότητες Πρακτικής που εργάζονται για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ACT-on-gender συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick. Το ACT-on-gender είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας των φύλων σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς που χρηματοδοτούν την έρευνα, μέσω ενός δικτύου από Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice).

 

Στο εν λόγω έργο έχει δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο οκτώ Κοινοτήτων Πρακτικής που δραστηριοποιούνται προς τον κοινό στόχο της προώθησης της ισότητας των φύλων και την εφαρμογή καλών πρακτικών. Απώτερος στόχος είναι, ιδρύματα με εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων να μεσολαβήσουν και να συνεργαστούν με ιδρύματα χωρίς επαρκή εμπειρία, ώστε να βοηθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να επιτύχουν την εξισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, την εξισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων στη διαδικασία επαγγελματικής ανέλιξης, και την παρουσία της διάστασης των φύλων στις έρευνες και τις διδακτικές μεθόδους.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στην Κοινότητα Πρακτικής για την Ισότητα των Φύλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μαζί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Πολωνία, τη Λιθουανία και άλλες χώρες.

 

Σύμφωνα με τη Δρα Πετρούλα Μαυρίκιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που υλοποιεί το έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick: «Είναι σημαντικό για το Πανεπιστήμιό μας να εντάξει τη διάσταση των φύλων σε όλα τα επίπεδα: να εξισορροπήσει την εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και να διασφαλίσει τις αμερόληπτες  διαδικασίες ανέλιξης και πρόσληψης (gender bias). Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στο έργο δείχνει τη θέληση για αυτο-αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση των πιο πάνω πολιτικών. Το Πανεπιστήμιο μας έχει ήδη προχωρήσει στη διενέργεια ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα του οποίου αξιολογούνται στο πλαίσιο του έργου ACT-ongender

 

H Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, αναφέρει σχετικά: «Είναι γνωστή η δράση του Πανεπιστημίου μας στα θέματα ισότητας των φύλων και κάθε συμμετοχή σε έργα όπως το ACT-ongender μάς χαροποιεί και ενδυναμώνει τον στόχο μας. Εξάλλου, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Frederick είναι μέρος των εσωτερικών κανονισμών του.» Όπως σημειώνει, «στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται η Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου για την επίτευξη ενός καλύτερου κόσμου για όλους μας. Η ισότητα των φύλων είναι πυλώνας αυτής της Στρατηγικής, η οποία συμβαδίζει με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επιμένουμε και προωθούμε με κάθε δυνατό τρόπο αυτούς τους στόχους, μέσα από δράσεις που ξεκινούν από το Πανεπιστήμιο και φτάνουν μέχρι την κοινωνία μας.»

 

Συντονιστής όλου του έργου είναι το Universitat Oberta de Catalunya της Ισπανίας ενώ συντονιστής της Κοινότητας Πρακτικής για την ισότητα των φύλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το Jagiellonian University της Πολωνίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους https://geincee.act-on-gender.eu/members/institutions και https://act-on-gender.eu/community-mapping.

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.