Το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η αξιολόγηση κατατάσσει 1,711 πανεπιστήμια από 96 χώρες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περίπου 5,153 σχολές και 12,500 προγράμματα σπουδών.

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Frederick αναφέρει ότι, «συγκεκριμένα, έχει καταταγεί πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της έρευνας, καταφέρνοντας να είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βαθμολογία Β σε σχέση με το βαθμό ετεροαναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (citation rate)».

Πρόκειται για δείκτη «που δείχνει τη σημασία του ερευνητικού έργου που παράγεται, καθώς και πρώτο μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε δημοσιεύσεις υψηλής αποδοχής (top cited publications)».

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick, «κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της Διδασκαλίας/Μάθησης ενώ για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη τέσσερις σημαντικοί δείκτες (Bachelor graduate rate, Masters graduate rate, Graduating on time- bachelors, Graduating on time- masters), εκ των οποίων στους τρεις το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο».

Το Πανεπιστήμιο Frederick έλαβε και την πρώτη θέση μεταξύ όλων των κυπριακών πανεπιστημίων στον τομέα της Περιφερειακής Εμπλοκής. Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη ουσιαστικοί δείκτες, μεταξύ των οποίων οι κοινές δημοσιεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι δημοσιεύσεις με συνεργάτες από τη βιομηχανία, οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργοδοτούνται στην περιοχή, κ.α.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής, Γιώργος Δημοσθένους, σε δήλωσή του με την ευκαιρία της κατάταξης, είπε ότι «στόχος του πανεπιστημίου είναι να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να καταφέρει να διακριθεί περισσότερο, επιτελώντας την αποστολή του να προσφέρει δηλαδή ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας».

Πρόσθεσε ότι «στα αποτελέσματα αποτυπώνεται η διαχρονική δουλειά που γίνεται με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, με προσήλωση και ευθύνη και έχοντας κατευθυντήρια γραμμή τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες που δεν είναι άλλοι από την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο».