Το περιβάλλον στη δίνη των διαφορετικών συµφερόντων εντός Ε.Ε.

Του Δρος Αµβρόσιου Προδρόµου*

Η 5η Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, µας φέρνει µπροστά στα καυτά θέµατα τα οποία απασχολούν τον πλανήτη σε σχέση µε το περιβάλλον. Παράλληλα, αναδεικνύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι ισότιµο µέλος και ως εκ τούτου, ισότιµες θα πρέπει να είναι και οι ενέργειές µας όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Παράλληλα, η 5η Ιουνίου αποτελεί ηµέρα σοβαρού προβληµατισµού για το πού οδηγείται ο πλανήτης, ποια είναι η επίδραση στις επιχειρήσεις και την οικονοµία, αλλά και στην υγεία των πολιτών. Όλα αυτά δεν µπορούν να αγνοηθούν αφού έχουν άµεση επίδραση στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Η τεράστια αύξηση της θερµοκρασίας σε παγκόσµιο επίπεδο τα τελευταία 100 χρόνια έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στην οικονοµία. Οι επιχειρήσεις πιέζονται να προσαρµοστούν στις νέες προκλήσεις, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην ανάγκη επενδύσεων σε νέες καινοτόµες τεχνολογίες, οι οποίες θα αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα του περιβάλλοντος.


Το πρόβληµα για πολλές επιχειρήσεις, κυρίως για αυτές που εµπίπτουν στη βαριά βιοµηχανία, είναι το υψηλό κόστος αυτών των επενδύσεων, κάτι το οποίο οδηγεί σε τεράστια λειτουργικά προβλήµατα, ακόµη και σε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πολλές υφιστάµενες επιχειρήσεις και τροχοπέδη για άλλες να εισέλθουν, γεγονός το οποίο είναι ενάντια στην ανταγωνιστικότητα.

Οι διάφορες νοµοθεσίες και οδηγίες της ΕΕ έχουν ως σκοπό την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε µακροχρόνια βάση. Είναι γεγονός ότι οι νοµοθεσίες είναι προς την ορθή κατεύθυνση και είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η βούληση σε πολιτικό επίπεδο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Παράλληλα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για να φτάσει στο σηµείο αυτό η ΕΕ, έπρεπε να υπάρξουν τεράστιες πιέσεις, τόσο από τις κοινωνίες των πολιτών, όσο και από την επιστηµονική κοινότητα, η οποία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να ενηµερώσει και να πείσει για την αναγκαιότητα της νοµικής ρύθµισης του προβλήµατος. Ας σηµειωθεί ότι αυτή η πολιτική βούληση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν είναι πάντα δεδοµένη, ακόµα και τώρα, αφού υπάρχουν πολλά και αντικρουόµενα συµφέροντα µέσα στην ίδια την Ένωση.


Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (European Green Deal) του 2019 αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των οργάνων της ίδιας της ΕΕ για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ένωσης.

Η ΕΠΣ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµίας, όπως π.χ. ο τοµέας των Κατασκευών, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον ενεργοβόρους τοµείς σε παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, δίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει ο συγκεκριµένος τοµέας να προβεί σε καινοτόµες ενέργειες και ανάπτυξη στρατηγικών, οι οποίες από τη µια θα έχουν ως στόχο τη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και από την άλλη την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και χρήση νέων υλικών που θα βοηθήσουν τον τοµέα να καταστεί πιο φιλικός προς το περιβάλλον, αλλά και πιο ανταγωνιστικός για τις επιχειρήσεις.

Τα προβλήµατα και οι προκλήσεις για την Ένωση είναι πολλά όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο για ακόµα µια φορά φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για µια πιο ολοκληρωµένη πολιτική προσέγγιση. Τα βήµατα που έχουν γίνει είναι όντως σηµαντικά και θα πρέπει να αναγνωρισθούν. Παράλληλα, όµως θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι τα διαφορετικά συµφέροντα και προτεραιότητες µεταξύ των χωρών δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα και ερωτηµατικά για το πού θα πάει η Ένωση όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.


Το θέµα αποκτά αυξηµένη σηµασία την παρούσα στιγµή, αφού η συνεχιζόµενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δηµιουργήσει περισσότερες πιέσεις στο περιβάλλον και παράλληλα την ανάγκη απεξάρτησης της Ένωσης από τρίτους, είτε τη Ρωσία είτε τις ΗΠΑ. Είµαστε αναγκασµένοι να δώσουµε στις επόµενες γενιές ένα καλύτερο περιβάλλον. Οι καταστροφές που έχει υποστεί έχουν τεράστια επίδραση, τόσο στην ποιότητα ζωής, όσο και στην Οικονοµία. Η ΕΕ σήµερα παρά ποτέ άλλοτε έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη πολιτικών, οι οποίες θα δεσµεύουν όλους πραγµατικά. Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι επιστήµονες, αυτό που είναι ελλειµµατικό είναι η βούληση για ανάπτυξη πιο ολοκληρωµένων προσεγγίσεων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουµε είναι ότι το περιβάλλον δεν µπορεί να περιµένει…

*Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, [email protected]

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.