Το Προεδρικό Μέγαρο πρότυπο κτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης

To Προεδρικό Μέγαρο περιλαμβάνεται στα εμβληματικά κτήρια τα οποία θα τύχουν ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» υλοποιείται μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτήρια».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος 2.196.629,50 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 24 μήνες.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη βέλτιστων τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες με την εφαρμογή τους μετατρέπουν τα υφιστάμενα ιστορικά κτήρια σε πρότυπα κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση δύο εμβληματικών κτηρίων της περιοχής στόχου, του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας που στεγάζει το Δημαρχείο Ηρακλείου Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση του έργου τα δύο επιλεγέντα κτήρια, πέραν της ιστορικής τους σπουδαιότητας, θα αποτελούν και πρότυπα παραδείγματα καλών πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτηρίων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.