Το ψήφισμα της GUE : “Πρόκληση για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης”

“Πρόκληση για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης”, χαρακτηρίζει η ευρωομάδα της Αριστεράς GUE, το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος, σύμφωνα με σχέδιο ψηφίσματος που έχει περιέλθει στην κατοχή του ΚΥΠΕ. Η GUE δεν προσυπογράφει το σχέδιο ψηφίσματος ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και Πρασίνων, που είχε αποκαλύψει το ΚΥΠΕ την Παρασκευή.

Το σχέδιο ψηφίσματος της GUE αναφέρει “ότι η έκβαση του δημοψηφίσματος δείχνει ότι μια άλλη Ευρώπη είναι αναγκαία και πρέπει να οικοδομηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων, οι οποίοι αναμένουν συγκεκριμένες αποφάσεις για κοινωνικά θέματα όπως η απασχόληση, η διαφάνεια, η ευημερία και η απόρριψη των μέτρων λιτότητας”.

Επιπλέον το κείμενο αναφέρει ότι “οι κάτοικοι της βόρειας Ιρλανδίας ψήφισαν να παραμείνουν στην ΕΕ, πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει απολέσει οποιοδήποτε εντολή να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ανθρώπων στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας σε σχέση με την ΕΕ. Εκτιμά μάλιστα ότι “υπάρχει δημοκρατική επιτακτική ανάγκη για ένα δημοψήφισμα για την ιρλανδική ενότητα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής”.

Στο κείμενο αναφέρει ότι λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό γεγονός ότι ο λαός ενός κράτους μέλους έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψήφισμα, αλλά και ότι η αυξανόμενη κριτική της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μιας εκτεταμένης ατζέντας μεταρρυθμίσεων που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και τον εκδημοκρατισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρότερης συμμετοχής των πολιτών.

Επίσης, αναφέρεται ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δείχνει ότι η αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη σταθερότητα και τη συνοχή στην ΕΕ.

Προστίθεται ότι σέβεται την απόφαση του βρετανικού λαού, η οποία πρέπει να θεωρηθεί ως μία πρόκληση για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης και ζητά να γίνει επίκληση του άρθρου 50 της ΣΕΕ άμεσα.

To άρθρο 50

Υπενθυμίζει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ και ζητεί από το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διαπραγμάτευσης σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης.

Περαιτέρω, υπενθυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας και αφορούν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.
Τονίζει ότι η έκβαση του δημοψηφίσματος δείχνει ότι μια άλλη Ευρώπη είναι αναγκαία και πρέπει να οικοδομηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων, οι οποίοι αναμένουν συγκεκριμένες αποφάσεις για κοινωνικά θέματα όπως η απασχόληση, η διαφάνεια, η ευημερία και η απόρριψη των μέτρων λιτότητας.

Εξάλλου, τονίζει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και η απόφαση του βρετανικού λαού δείχνουν σαφώς ότι η ΕΕ διέρχεται μια βαθιά κρίση, η οποία είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας και της διάβρωσης της δημοκρατίας, θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι καιρός η ΕΕ να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων μέσα από μια ριζική αλλαγή πολιτικής, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ανθρώπων.

Επιβεβαιώνει, επιπρόσθετα, την υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της προόδου και της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών, καταγγέλλει αυξανόμενες δεξιές εθνικιστικές δυνάμεις, και τονίζει το γεγονός ότι ο δρόμος προς τα εμπρός πρέπει να βασίζεται σε μια Ευρώπη που παίρνει μεγαλύτερη ευθύνη για την υποδοχή των προσφύγων, αντί να κλείνει τα σύνορά της σε εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις.

Επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της βόρειας Ιρλανδίας ψήφισαν να παραμείνουν στην ΕΕ, πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει απολέσει οποιοδήποτε εντολή να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ανθρώπων στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας σε σχέση με την ΕΕ και ότι υπάρχει δημοκρατική επιτακτική ανάγκη για ένα δημοψήφισμα για την ιρλανδική ενότητα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής.

Τέλος, καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία και αναθέτει στον Πρόεδρο του ΕΚ να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.