«Λάθη έγιναν, ουδείς το αρνείται. Εποµένως δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Αυτό το περί παγκοσµίου ρεζιλέµατος κ.λπ. το βιώνουµε µόνο στην Κύπρο», µας είπε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
Μόνο κάποιος που δεν διαβάζει ξένο Τύπο, δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν τον «κόφτει τι γίνεται γυρόν του» θα µπορούσε να προβάλει ένα τέτοιο επιχειρηµα.

Την περασµένη βδοµάδα δεν έµεινε µέσο για µέσο που να µην αναφερθεί στην Κύπρο και στις πιο πετυχηµένες πολιτογραφήσεις που έγιναν ποτέ. Τώρα επανέρχονται και πάλι Guardian και Financial Times για το ίδιο θέµα.
Μόνο στην Κύπρο βιώνουµε το ρεζίλεµα. Όντως, γιατί ο υπόλοιπος κόσµος παρακολουθεί απλώς.

A.M.