Τρία είναι τα κύρια θέματα που έχουμε εντοπίσει σε σχέση με το ΡΙΚ ανέφερε η κ.Χαραλαμπίδου, σε σχεση με τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του 2016 για το ΡΙΚ

«Πιο σημαντικό, θεωρούμε ότι είναι αυτό που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ΡΙΚ. Υπάρχουν άτομα σήμερα που υποαμείβονται σε σχέση με εκείνα που προσφέρουν. Απαιτείται μια νέα ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Εμείς ως ΑΚΕΛ, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία στη Βουλή για να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για τους όρους εργοδότησης, με σκοπό να μπει μια τάξη και να μην υπάρχουν εργαζόμενοι με τριών ταχυτήτων συμβάσεις εργασίας. Αυτό απαιτούν οι κανόνες ίσης μεταχείρισης.
Το δεύτερο σημείο που έχουμε εντοπίσει είναι το θέμα του νομικού συμβούλου του ιδρύματος. Ενώ υπάρχουν εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου και ενώ υπάρχει η σαφής θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να προκηρύσσουν προσφορές για την αγορά υπηρεσιών νομικών συμβούλων, το ΡΙΚ δεν έχει συμμορφωθεί και έχει προχωρήσει σε ανανέωση συμβολαίου με το ίδιο δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται από ιδρύσεως του ΡΙΚ, περί το 1960 δηλαδή. Είναι αδιανόητο να μην δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα δικηγορικά γραφεία για συνεργασία και να δημιουργούνται και αρνητικές συνθήκες από την μακροχρόνια συνεργασία και την μονοπωλιακή σχέση.
Το τελευταίο σημείο αφορά στα όσα συμβαίνουν στην Παροικία. Θεωρείται απαράδεκτο να γίνονται συμβόλαια υπό συγκεκριμένους όρους για τεχνικό προσωπικό, όχι για ανταποκριτές, και τα άτομα αυτά να λειτουργούν ως διαμορφωτές εξωτερικής πολιτικής δημιουργώντας επιπλοκές στον τρόπο που προβάλλονται οι δραστηριότητες της παροικίας. Και το ΡΙΚ αντί να λάβει άμεσα μέτρα εναντίον των προσώπων αυτών, διακόπτοντας τη συνεργασία μαζί τους να αποστέλλει απλά επιστολές για συμμόρφωση. Άτομα που να σημειωθεί είναι συνταξιούχοι και που με την όλη τους δράση ζημιώνουν και την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αλλά και ευρύτερα της παροικίας».