Το σχέδιο παραγωγής από ΑΠΕ και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού συζήτησαν ΕΤΕΚ και ΡΑΕΚ

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Συνάντηση σχετικά με τις αδυναμίες του Σχεδίου παραγωγής από ΑΠΕ και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρισμού μετά το αναμενόμενο άνοιγμα της αγοράς είχε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου κλιμάκιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου με τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας Κύπρου Ανδρέα Πουλλικκά και μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΚ.

Όπως αναφέρεται, κύρια θέματα της συνάντησης που έλαβε χώρα ύστερα από αίτημα του ΕΤΕΚ ήταν οι διαφαινόμενες αδυναμίες του Σχεδίου παραγωγής από ΑΠΕ του 2018, ειδικότερα των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, και η αναγκαιότητα λήψης διαθρωτικών μέτρων, καθώς και οι προβληματισμοί του Επιμελητηρίου για το κατά πόσο η αναμενόμενη ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα (την επόμενη επταετία) σε μείωση της τιμής της ηλεκτρικής κιλοβατώρας για το μέσο νοικοκυριό ή τη μικρομεσαία επιχείρηση.

Όπως σημειώνεται, απώτερος στόχος της παρέμβασης του ΕΤΕΚ είναι να διασφαλιστεί ότι τα βάρη και τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα μοιραστούν δίκαια και δεν θα δημιουργηθούν συνθήκες κερδοσκοπίας. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέλη του Επιμελητηρίου εισηγήθηκαν όπως μελετηθεί η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών κατάλληλης δυναμικότητας και η διοχέτευση του παραγόμενου ρεύματος να γίνει με τρόπο που να μην ευνοείται ή τίθεται σε δυσμενέστερη θέση κάποιος από τους συντελεστές της αγοράς.

Σχετικά με την ανταγωνιστική αγορά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το ΕΤΕΚ ζήτησε αφενός να μελετηθεί εκ νέου η χρήση της οριακής τιμής πώλησης ανά περίοδο (δηλαδή η πιο ψηλή τιμή ενέργειας που περιλήφθηκε στις ποσότητες πώλησης) για καθορισμό της τιμής πώλησης και αντί αυτού να γίνεται χρήση της πραγματικής τιμής (πλέον εύλογου κέρδους) του κάθε παραγωγού που δηλώνει διαθεσιμότητα, αφετέρου να μελετηθεί εκ νέου η ρύθμιση της προημερήσιας αγοράς και το αναγκαστικό ποσοστό εμπορίας για την Προμήθεια ΑΗΚ, κάτι το οποίο θα αναγκάζει την ΑΗΚ να προμηθεύεται ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από την προημερήσια αγορά και όχι απευθείας μέσω διμερών συμβολαίων.

Όπως διευκρινίζεται, οι ανωτέρω εισηγήσεις εδράζονται στο γεγονός ότι η δυναμική της προσέγγισης της οριακής τιμής πώλησης, με βάση τα χαρακτηριστικά του κυπριακού συστήματος, δημιουργεί προϋποθέσεις υπερβολικού κέρδους και δεν κεφαλαιοποιεί πλήρως τις συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος του μικρομεσαίου καταναλωτή, ενώ το αναγκαστικό ποσοστό εμπορίας σε συνδυασμό με την πρόνοια της Οριακής Τιμής θα καθυστερήσει τη μετακύλιση των χαμηλών τιμών ΑΠΕ προς τους τελικούς καταναλωτές, αφού είναι αρκετά μεγάλο σε σύγκριση με το ποσοστό παραγωγής ΑΠΕ από τους ανεξάρτητους παραγωγούς.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.