Ο άριστος των αρίστων διατηρείται στη θέση του μέχρι να καταστρέψει ολοκληρωτικά το ποδόσφαιρό μας. Άξιος!

ΤΟΞΟΤΗΣ