Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση των Παμμακεδονικών Οργανώσεων, οι οποίες ζητούσαν την αναστολή της συμφωνίας των Πρεσπών για το ονοματολογικό της πΓΔΜ.

Οι Οργανώσεις ζήτησαν να ανασταλεί και να ακυρωθεί η Συμφωνία καθώς, όπως υποστήριξαν, παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, πριν την υπογραφή της συμφωνίας, απαιτείται προηγούμενη ψήφισή του από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, επειδή περιλαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων (της περιοχής της Μακεδονίας).

Ανάμεσα σε άλλα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής καθώς, όπως εξηγείται, σε περίπτωση που η Συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, τόσο στο σύνολό της όσο και «ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο».

Η αίτηση για ακύρωση της Συμφωνίας αναμένεται να συζητηθεί εντός Δεκεμβρίου.